Informacje dla pacjenta o proponowanej procedurze medycznej
oraz oświadczenie o świadomej zgodzie na jej wykonanie

dotyczące danego rodzaju procedury medycznej,
stanowiące załączniki do Procedury uzyskiwania zgody pacjenta
na udzielenie świadczeń zdrowotnych
w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy


 1. ,,Informacja dla pacjenta o proponowanej procedurze medycznej oraz oświadczenie o świadomej zgodzie na wykonanie zabiegu operacyjnego w obrębie klatki piersiowej'', Załącznik nr 2
   
 2. ,,Informacja dla pacjenta o proponowanej procedurze medycznej oraz oświadczenie o świadomej zgodzie na wykonanie bronchoskopii z pobraniem materiału biologicznego'', stanowiący Załącznik nr 3;
   
 3. ,,Informacja dla pacjenta o proponowanej procedurze medycznej oraz oświadczenie o świadomej zgodzie na wykonanie EBUS z pobraniem materiału biologicznego'', stanowiący Załącznik nr 4;
   
 4. ,,Informacja dla pacjenta o proponowanej procedurze medycznej oraz oświadczenie o świadomej zgodzie na wykonanie punkcji jamy płucnej'', stanowiący Załącznik nr 5;
   
 5. ,,Informacja dla pacjenta o proponowanej procedurze medycznej oraz oświadczenie o świadomej zgodzie na wykonanie punkcji jamy brzusznej'',
  stanowiący Załącznik nr 6;
   
 6. ,,Informacja dla pacjenta o proponowanej procedurze medycznej oraz oświadczenie o świadomej zgodzie na pobranie płynu mózgowo - rdzeniowego'',
  stanowiący Załącznik nr 7;
   
 7. ,,Informacja dla pacjenta o proponowanej procedurze medycznej oraz oświadczenie o świadomej zgodzie na założenie drenu do jamy opłucnej'', stanowiący Załącznik nr 8;
   
 8. ,,Informacja dla pacjenta o proponowanej procedurze medycznej oraz oświadczenie o świadomej zgodzie na wykonanie tomografii komputerowej z podaniem kontrastu'' – dla pacjenta skierowanego przez Centrum - stanowiąca Załącznik nr 9;
   
 9. ,,Informacja dla pacjenta o proponowanej procedurze medycznej oraz oświadczenie o świadomej zgodzie na wykonanie tomografii komputerowej z podaniem kontrastu'' – dla pacjenta ze skierowaniem spoza Centrum -
  stanowiąca Załącznik nr 9A;
   
 10. ,,Informacja dla pacjenta o proponowanej procedurze medycznej oraz oświadczenie o świadomej zgodzie na immunoterapię swoistą (odczulenie)'',
  stanowiący Załącznik nr 10;
   
 11. ,,Informacja dla pacjenta o proponowanej procedurze medycznej oraz oświadczenie o świadomej zgodzie na wykonanie gastroskopii z pobraniem materiału biologicznego'', stanowiący Załącznik nr 11;
   
 12. ,,Informacja dla pacjenta o proponowanej procedurze medycznej oraz oświadczenie o świadomej zgodzie na wykonanie biopsji'', stanowiący Załącznik nr 12;
   
 13. ,,Informacja dla pacjenta o proponowanej procedurze medycznej oraz oświadczenie o świadomej zgodzie na chemioterapię'', stanowiący Załącznik nr 13;
   
 14. ,,Informacja dla o proponowanej procedurze medycznej oraz oświadczenie o świadomej zgodzie na przetoczenie krwi'', stanowiący Załącznik nr 14;
   
 15. ,,Informacja dla pacjenta o proponowanej procedurze medycznej oraz oświadczenie o świadomej zgodzie na wkłucie do żyły centralnej'', stanowiący Załącznik nr 15;

 16. ,,Informacja dla pacjenta o proponowanej procedurze medycznej oraz oświadczenie o świadomej zgodzie na wykonanie przezskórnej gastrostomii endoskopowej'', stanowiący Załącznik nr 16;
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012