Opieka duszpasterska


Zgodnie z zapisami art. 36 i art 37. ustawy z dnia 6 - listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) pacjenci KPCP maja prawo do opieki duszpasterskiej i praktyk religijnych w kaplicach szpitalnych (ul. Seminaryjna, ul. Meysnera) oraz kontaktu z kapelanem szpitalnym w salach chorych.

Posługę duszpasterską nad pacjentami Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii sprawują:

Ks. dr Bronisław Kaczmarek; proboszcz parafii p.w. Św. Trójcy w Bydgoszczy, Wikariusz Generalny Diecezji Bydgoskiej;

- Ks. Roman Grzegorz; proboszcz parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Opławcu.OPIEKA DUSZPASTERSKA:

WYZNANIA RZYMSKO - KATOLICKIEGO:

Sprawowana jest przez Kosciół Świętej Trójcy
ul. Świętej Trójcy 26, 85 - 224 Bydgoszcz tel.: 51 - 322 70 94
  • W KAPLICY KPCP MSZA ŚWIĘTA W KAŻDĄ NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA o godz. 9.00.
  • WIZYTY NA ODDZIALE W ŚRODY I PIATKI ok. godz. 14.00.
WYZNANIA INNE:

KOŚCIÓŁ Adwentystów Dnia Siódmego
ul. Lipowa 9, 85-062 Bydgoszcz TEL: 667-608-090

KOŚCIÓŁ Boży w Chrystusie
ul. Toruńska 30, 85-023 Bydgoszcz TEL: 508-155-337

KOŚCIÓŁ Ewangelicznych Chrześcijan
ul. Czerwonego Krzyża 46, 85-338 Bydgoszcz TEL: 52 340-74-54

KOŚCIÓŁ Zielonoświatkowy Zbór ,,Betel''
ul. Janikowska 19, 85-186 Bydgoszcz TEL: 52 371-12-41 / 698-579-747

PARAFIA Ewangelicko - Augsburska
Plac Zbawiciela 2, 85-058 Bydgoszcz TEL: 52 366-95-70

PARAFIA Polskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego
ul. Śniadeckich 36, 85-011 Bydgoszcz TEL: 52 322-45-50 / 692 625 829

PARAFIA Prawosławna pw. św. Mikołaja
ul. Nowy Rynek 5, 85-131 Bydgoszcz TEL: 52 321-19-18

Świadkowie Jehowy
ul. Produkcyjna 9, 85-790 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 81a, 85-001 Bydgoszcz, TEL: 507-896-260

KOŚCIÓŁ Ewangelicko - Metodystyczny w RP
ul. Pomorska 41, 85-050 Bydgoszcz, TEL: 781-018-119

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012