Depozyty


Depozyt ubrań - pomieszczenie przeznaczone do przechowywania odzieży pacjenta

Kasa szpitala - szafa pancerna ustawiona w pomieszczeniu kasy szpitalnej obsługiwana przez kasjerki

Karta depozytowa - pokwitowanie przyjęcia określonych przedmiotów do depozytuZasada postępowania:

Wartościowe rzeczy pacjenta wymagającego całodobowego lub całodziennego świadczenia zdrowotnego, na czas pobytu w szpitali, mogą zostać przechowane w Depozycie Ubrań lub w Kasie szpitala.

Szpital zapewnia odpowiednie warunki przechowywania przedmiotów znajdujących się w depozycie oraz prowadzi księgi depozytów. Księga depozytów składa się z kopii kart depozytowych oznakowanych kolejnymi numerami.

Pacjentowi wydaje się kartę depozytową będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu.copyright © KPCP Bydgoszcz 2012