Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO (2020 rok)

Nr postępowania: 03 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SZPITALNYCH WYROBÓW PAPIEROWYCH
ORAZ JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW
OCHRONY INDYWIDUALNEJ


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-06Nr postępowania: 04 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
AKCESORIÓW DO SPRZĘTU
I APARATURY MEDYCZNEJ

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-02Nr postępowania: 06 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH
I PAPIERU TOALETOWEGO
WRAZ Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓWOstatnia aktualizacja: 2020-03-26Nr postępowania: 08 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH
Ostatnia aktualizacja: 2020-03-19Nr postępowania: 10 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO
NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC ŚWIADCZEŃ
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - NIEINWAZYJNEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ W WARUNKCH
DOMOWYCH DLA PACJENTÓW KPCP
W BYDGOSZCZY
Ostatnia aktualizacja: 2020-03-16Nr postępowania: 11 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-03Nr postępowania: 12 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW
I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH
DLA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO,
MATERIAŁÓW I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH
DO ANALIZATORÓW ORAZ
DZIERŻAWĘ ANALIZATORÓWOstatnia aktualizacja: 2020-04-07Nr postępowania: 13 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODZIEŻY OCHRONNEJ
ORAZ SZPITALNYCH WYROBÓW PAPIEROWYCH

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-07Nr postępowania: 15 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PIECZYWA, WYROBÓW PIEKARSKICH
I CIASTKARSKICH ORAZ MIĘSA
I WĘDLIN WIEPRZOWYCH
Ostatnia aktualizacja: 2020-04-01Nr postępowania: 16 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGOOstatnia aktualizacja: 2020-04-07
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012