Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO (2020 rok)

Nr postępowania: 09 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA PEŁNIENIE FUNKCJI
INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA
,,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ORAZ
TERMOMODERNIZACJA WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
KPCP BYDGOSZCZ, UL. SEMINARYJNA 1
- ETAP II

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-23Nr postępowania: 13 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODZIEŻY OCHRONNEJ
ORAZ SZPITALNYCH WYROBÓW PAPIEROWYCH


Ostatnia aktualizacja: 2020-05-15Nr postępowania: 14 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW MYJĄCYCH
I DEZYNFEKCYJNYCH


Ostatnia aktualizacja: 2020-07-03Nr postępowania: 17 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH – MIKROBIOLOGICZNYCH
ORAZ DZIERŻAWĘ APARATURY

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-09Nr postępowania: 18 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU MEDYCZNEGO
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
I SZWÓW CHIRURGICZNYCH
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-09Nr postępowania: 19 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW DO MYCIA
I DEZYNFEKCJI RĄK
WRAZ Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓWOstatnia aktualizacja: 2020-07-08Nr postępowania: 20 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW,
MATERIAŁÓW KONTROLNYCH
I KALIBRATORÓW
DLA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO
ORAZ MATERIAŁÓW I CZĘŚCI
ZYŻYWALNYCH DO ANALIZATORA
Ostatnia aktualizacja: 2020-06-26Nr postępowania: 21 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
AKCESORIÓW DO SPRZĘTU
I APARATURY MEDYCZNEJ


Ostatnia aktualizacja: 2020-07-07Nr postępowania: 23 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
I RĘKAWIC
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-07
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012