>
<          
     
 

Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO (2020 rok)

Nr postępowania: 01 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG PRALNICZYCH
Ostatnia aktualizacja: 2020-01-20Nr postępowania: 02 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
GAZÓW MEDYCZNYCH
W BUTLACH I ZBIORNIKACH
WRAZ Z ICH DZIERŻAWĄ


Ostatnia aktualizacja: 2020-01-21Nr postępowania: 03 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SZPITALNYCH WYROBÓW PAPIEROWYCH
ORAZ JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW
OCHRONY INDYWIDUALNEJOstatnia aktualizacja: 2020-01-24
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012