>
<          
     
 

Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO (2019 rok)

Nr postępowania: 03 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA NADZÓR AUTORSKI ORAZ ZAKUP
LICENCJI BEZTERMINOWYCH NA
KORZYSTANIE Z MODUŁÓW
OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO HIPOKRATES
Ostatnia aktualizacja: 2019-01-23
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012