>
<          
     
 

Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO (2019 rok)

Nr postępowania: 14 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
I KOSMETYKÓW
Ostatnia aktualizacja: 2019-06-04Nr postępowania: 18 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW MEDYCZNYCHOstatnia aktualizacja: 2019-05-20Nr postępowania: 21 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Ostatnia aktualizacja: 2019-05-21Nr postępowania: 22 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW
DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII
ORAZ ODCZYNNIKÓW DLA
LABORATORIUM ANALITYCZNEGOOstatnia aktualizacja: 2019-06-13Nr postępowania: 24 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI
W ZAKRESIE SUKCESYWNEGO ODBIORU, TRANSPORTU
I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH


Ostatnia aktualizacja: 2019-06-14Nr postępowania: 25 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PRZYŁÓŻKOWEGO APARATU RTG
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-30Nr postępowania: 26 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
RESPIRATORÓW – APARATÓW
DO NIEINWAZYJNEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJOstatnia aktualizacja: 2019-05-09Nr postępowania: 27 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA
I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
CENTRUM PULMONOLOGII
Ostatnia aktualizacja: 2019-06-07Nr postępowania: 28 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW MYJĄCYCH
I DEZYNFEKCYJNYCH


Ostatnia aktualizacja: 2019-06-11Nr postępowania: 29 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCHOstatnia aktualizacja: 2019-06-17Nr postępowania: 30 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ
STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ
DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
WRAZ Z AKCESORIAMI JEJ OBSŁUGIOstatnia aktualizacja: 2019-05-30Nr postępowania: 31 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MEBLI MEDYCZNYCH
Ostatnia aktualizacja: 2019-06-11
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012