>
<          
     
 

Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO (2019 rok)

Nr postępowania: 47 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU MEDYCZNEGO
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
I SZWÓW CHIRURGICZNYCHOstatnia aktualizacja: 2020-01-13Nr postępowania: 51 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI


Ostatnia aktualizacja: 2019-12-23Nr postępowania: 52 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ AKCESORIÓW
DO APARATURY MEDYCZNEJOstatnia aktualizacja: 2020-02-21Nr postępowania: 53 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
RĘKAWIC NITRYLOWYCH
I MASEK FFP3
Z ZAWOREM WYDECHOWYCM
Ostatnia aktualizacja: 2020-01-20Nr postępowania: 54 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
KONCENTRATORÓW TLENU
Ostatnia aktualizacja: 2020-01-13Nr postępowania: 58 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW
OBJĘTYCH PROGRAMEM LEKOWYMOstatnia aktualizacja: 2020-01-17Nr postępowania: 59 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY

Ostatnia aktualizacja: 2019-12-24
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012