Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO (2018 rok)

Nr postępowania: 03 Z PN 18

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MIĘSA I WĘDLIN DROBIOWYCH
Ostatnia aktualizacja: 2018-01-09Nr postępowania: 04 Z PN 18

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO


Ostatnia aktualizacja: 2018-01-15
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012