http://tandem.e-kei.pl/szpital/      
 

Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO (2018 rok)

Nr postępowania: 05 Z PN 18

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
APARATURY MEDYCZNEJ
ORAZ MODERNIZACJĘ SYSTEMU
ARCHIWIZACJI DANYCH OBRAZOWYCH
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-21Nr postępowania: 25 Z PN 18

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW MEDYCZNYCHOstatnia aktualizacja: 2018-10-05Nr postępowania: 29 Z PN 18

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW MYJĄCYCH I DEZYNFEKCYJNYCH

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-02Nr postępowania: 30 Z PN 18

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW
PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH
PREPARATÓW DO ŻYWIENIA
I WYROBÓW MEDYCZNYCHOstatnia aktualizacja: 2018-09-21Nr postępowania: 32 Z PN 18

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU MEDYCZNEGO
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,
PREPARATU DO DIALIZY SZWÓW CHIRURGICZNYCH
I ŚRODKÓW HEMOSTATYCZNYCH

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-11Nr postępowania: 36 Z PN 18

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ
I MONITORUJĄCEJ


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-28Nr postępowania: 37 Z PN 18

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ
ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO
WRAZ Z DOSTAWĄ TESTÓW
DO OZNACZEŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH
ORAZ AKCESORIÓW I CZĘŚCI
ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-03Nr postępowania: 38 Z PN 18

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MIKROTOMU ROTACYJNEGO
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-02Nr postępowania: 39 Z PN 18

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ZESTAWU DO KRIOBIOPSJI
Z TRZEMA SONDAMI
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-28Nr postępowania: 40 Z PN 18

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH


Ostatnia aktualizacja: 2018-10-01Nr postępowania: 41 Z PN 18

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MEBLI BIUROWYCH
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-16Nr postępowania: 43 Z PN 18

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MEBLI MEDYCZNYCH
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-17
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012