Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO (2017 rok)

Nr postępowania: 30 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
RĘKAWIC NITRYLOWYCH


Ostatnia aktualizacja: 2017-10-10Nr postępowania: 34 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW MYJĄCYCH
I DEZYNFEKCYJNYCH
ORAZ URZĄDZEŃ DO DEZYNFEKCJI
I DEZYNSEKCJI WRAZ Z AKCESORIAMI


Ostatnia aktualizacja: 2017-10-03Nr postępowania: 37 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
RESPIRATORÓW
I URZĄDZEŃ DO MONITOROWANIA
FUNKCJI ŻYCIOWYCHOstatnia aktualizacja: 2017-10-19Nr postępowania: 38 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MYJNI DO ENDOSKOPÓW


Ostatnia aktualizacja: 2017-10-13Nr postępowania: 39 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
BRONCHOSKOPU
ULTRASONOGRAFICZNEGO EBUSOstatnia aktualizacja: 2017-10-19Nr postępowania: 42 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
APARATURY MEDYCZNEJ

Ostatnia aktualizacja: 2017-10-20
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012