Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO (2017 rok)

Nr postępowania: 11 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

Ostatnia aktualizacja: 2017-06-20Nr postępowania: 17 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH


Ostatnia aktualizacja: 2017-06-13Nr postępowania: 18 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW MYJĄCYCH
I DEZYNFEKCYJNYCHOstatnia aktualizacja: 2017-05-30Nr postępowania: 19 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ŁÓŻEK SZPITALNYCH,
SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH
ORAZ STOŁÓW ZABIEGOWYCH
I WÓZKA TRANSPORTOWO - KĄPIELOWEGO

Ostatnia aktualizacja: 2017-06-27Nr postępowania: 21 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MEBLI BIUROWYCH
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Ostatnia aktualizacja: 2017-06-28Nr postępowania: 22 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW DO MYCIA,
I DEZYNFEKCJI RĄK
WRAZ Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓW


Ostatnia aktualizacja: 2017-06-20Nr postępowania: 23 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH
I PAPIERU TOALETOWEGO
WRAZ Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓW


Ostatnia aktualizacja: 2017-06-22copyright © KPCP Bydgoszcz 2012