Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO (2017 rok)

Nr postępowania: 09 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW ORAZ
DROBNEGO SPRZĘTU
DO ZASTOSOWANIA W APARACIE
AUTOSTAINER LINK 48
DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGIIOstatnia aktualizacja: 2017-05-19Nr postępowania: 11 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH


Ostatnia aktualizacja: 2017-04-27Nr postępowania: 14 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ
STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ
DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
WRAZ Z AKCESORIAMI DO JEJ OBSŁUGIOstatnia aktualizacja: 2017-05-10Nr postępowania: 15 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
AKCESORIÓW DO URZĄDZEŃ
I APARATURY MEDYCZNEJ
Ostatnia aktualizacja: 2017-04-28Nr postępowania: 18 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW MYJĄCYCH
I DEZYNFEKCYJNYCH

Ostatnia aktualizacja: 2017-05-19Nr postępowania: 19 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ŁÓŻEK SZPITALNYCH,
SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH
ORAZ STOŁÓW ZABIEGOWYCH
I WÓZKA TRANSPORTOWO - KĄPIELOWEGO

Ostatnia aktualizacja: 2017-05-19Nr postępowania: 20 Z WR 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

ZAMIESZCZA OGŁOSZENIE
O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

NA DOSTAWĘ
JEDNEJ LAMPY RTG
DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
SOMATON EMOTION 16 TYP DURA 422-MV
WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM


Ostatnia aktualizacja: 2017-05-24
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012