Zamówienia publiczne
powyżej 14000 Euro do 30000 EURO
i zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(2020 rok)

Procedura konkursowa nr: 02 Z PK 20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług telekomunikacyjnych
w zakresie telefonii komórkowej
wraz z dostawą telefonów komórkowych
i niezbędnych akcesoriów


Ostatnia aktualizacja: 2020-07-08Procedura konkursowa nr: 03 Z PK 20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę agregatu prądotwórczego wraz
z montażem i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego przy ul. Seminaryjnej 1 oraz przeniesienie i uruchomienie dotychczasowego agregatu do lokalizacji Zamawiającego
przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-08
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012