>
<          
     
 

Zamówienia publiczne
powyżej 14000 Euro do 30000 EURO (2019 rok)

Procedura konkursowa nr: 02 Z PK 19

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę akcesoriów do urządzeń
i aparatury medycznej

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-22
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012