>
<          
     
 

Zamówienia publiczne
powyżej 14000 Euro do 30000 EURO (2019 rok)

Nr postępowania: 04 Z PK 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PROCEDURA KONKURSOWA

NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-29Nr postępowania: 05 Z PK 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PROCEDURA KONKURSOWA

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG TRANSPORTOWYCH

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-14
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012