http://tandem.e-kei.pl/szpital/      
 

Zamówienia publiczne
powyżej 14000 Euro do 30000 EURO (2018 rok)

Procedura konkursowa nr: 08 Z PK 18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług telekomunikacyjnych
w zakresie telefonii komórkowej
wraz z dostawa telefonów komórkowych
i niezbędnych akcesoriów


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-18
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012