Zamówienia publiczne
powyżej 14000 Euro do 30000 EURO (2017 rok)

Procedura konkursowa nr: 03 Z PK 17

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę leków

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.


Ostatnia aktualizacja: 2017-05-23Procedura konkursowa nr: 04 Z PK 17

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-23Procedura konkursowa nr: 06 Z PK 17

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie całodobowej ochrony mienia
w budynku "D"
Kujawsko - Pomorskiego
Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy przy ulicy Seminaryjnej 1

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.


Ostatnia aktualizacja: 2017-05-24
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012