Zamówienia publiczne
powyżej 14000 Euro do 30000 EURO (2017 rok)

Procedura konkursowa nr: 08 Z PK 17

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług transportowych

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.


Ostatnia aktualizacja: 2017-12-08
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012