Zamówienia publiczne
powyżej 14000 Euro do 30000 EURO (2017 rok)

Procedura konkursowa nr: 07 Z PK 17

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę worków jednorazowych

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Ostatnia aktualizacja: 2017-10-12
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012