Zamówienia publiczne
powyżej 14000 Euro do 30000 EURO (2017 rok)

Procedura konkursowa nr: 05 Z PK 17

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie
usług telekomunikacyjnych
w zakresie telefonii stacjonarnej

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-27
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012