Zamówienia publiczne do 14000 EURO (2020 rok)





KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY

NA WYBÓR
INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ
I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZY
PLAN KAPITAŁOWY
DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII







Ostatnia aktualizacja: 2021-03-18



KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY

NA DOSTAWĘ
5 SZTUK KONCENTRATORÓW TLENU
O PRZEPŁYWIE TLENU
W ZAKRESIE 2l - 10l









Ostatnia aktualizacja: 2020-03-06



KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY

NA NAPRAWĘ
TORU WIZYJNEGO 2D/3D
FIRMY KARL STORZ





Ostatnia aktualizacja: 2020-02-26
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012