Zamówienia publiczne do 14000 EURO (2016 rok)
KUJAWSKO- POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

Zaprasza do składania ofert
na świadczenie usług serwisowych, konserwacji,
utrzymania w stałej gotowości ekspolatacyjnej
i napraw dźwigów zamontowanych w obiektach KPCP
przy ulicy Seminaryjnej 1 i Meysnera 9 na zasadach określonych w projekcie umowy

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2016-01-18


KUJAWSKO- POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

Zaprasza do składania ofert
na świadczenie usług serwisowych, konserwacji,
utrzymania w stałej gotowości ekspolatacyjnej
i napraw instalacji PPOŻ zamontowanych w obiektach KPCP
przy ulicy Seminaryjnej 1 i Meysnera 9 na zasadach określonych w projekcie umowy

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2016-01-18


KUJAWSKO- POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

Zaprasza do składania ofert
na świadczenie usług serwisowych, konserwacji,
utrzymania w stałej gotowości ekspolatacyjnej
i napraw urządzeń chłodniczych zamontowanych w obiektach KPCP
przy ulicy Seminaryjnej 1 i Meysnera 9 na zasadach określonych w projekcie umowy

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2016-01-18


KUJAWSKO- POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

Zaprasza do składania ofert
na świadczenie usług serwisowych, konserwacji,
utrzymania w stałej gotowości ekspolatacyjnej
i napraw urządzeń kuchennych zamontowanych w obiektach KPCP
przy ulicy Seminaryjnej 1 i Meysnera 9 na zasadach określonych w projekcie umowy

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2016-01-18


KUJAWSKO- POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

Zaprasza do składania ofert
na świadczenie usług serwisowych, konserwacji,
utrzymania w stałej gotowości ekspolatacyjnej
i napraw instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
wraz z wymianą i dostawą filtrów,
zamontowanych w obiektach KPCP
przy ulicy Seminaryjnej 1 i Meysnera 9 na zasadach określonych w projekcie umowy

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2016-01-18
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012