>
<          
     

Zakład Rehabilitacji z Gabinetami RehabilitacyjnymiKierownik: Małgorzata Giermakowska

Do zadań Zakładu Rehabilitacji z Gabinetami Rehabilitacyjnymi należy udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów leczonych stacjonarnie i ambulatoryjnie.

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012