Zakład Radiologii


Znajduje się na parterze w Budynku A oraz w szpitalu w Smukale.

  Kierownik Zakładu

Dr n. med. Magdalena Sobocińska tel. +48 52 32 56 712
e-mail: kpcp-rtg@szpital-pluc.bydgoszcz.pl


Kadrę lekarską stanowią specjaliści radiologii

lek. med. Marek Zubiel
lek. med. Jolanta Wójcicka
lek. med. Ida Martynowska
lek. med. Katarzyna Wypych - Klunder


Inspektor Ochrony Radiologicznej - Romana Kosiorek

Kierownik Zespołu Techników - Romana Kosiorek tel. +48 52 32 56 615


  

Zakład Radiologii nowoczesny, w pełni skomputeryzowany i podłączony do istniejącej w szpitalu sieci WEB.


W jego skład wchodzą pracownie:
  • Pracownia Radiografii Cyfrowej - znajduje się tu aparat rentgenowski SIRESKOP CX66011 firmy Siemens współpracujący z systemem radiografii cyfrowej Dryster firmy Agfa
  • Pracownia Radiografii Cyfrowej w szpitalu w Smukale
  • Pracownia Tomografii Komputerowej - aparat spiralny tomografii komputerowej 16-rzędowy firmy Siemens Somatom Emotion-16
  • Pracownia Ultrasonografii - aparat usg firmy Siemens Acuson X300

Stosowane w Zakładzie Radiologii nowoczesne aparaty cyfrowe charakteryzują się doskonałą jakością obrazu. Stanowią platformę sprzętową bazującą na nowoczesnej technice cyfrowej, która zapewnia wysoką jakość badań, obróbkę danych obrazowych, rozszerzanie możliwości diagnostycznych, możliwość przesyłania badań na odległość i konsultacje oraz nowoczesną archiwizację badań i ich wydruki.

W Zakładzie Radiologii wykonywane są badania dla pacjentów szpitala i przychodni K-PCP oraz dla jednostek ochrony zdrowia, które mają podpisane umowy na świadczenie usług medycznych oraz odpłatnie dla pacjentów indywidualnych z ważnym skierowaniem od lekarza.

Obowiązuje rejestracja na badania.

Rejestracja Zakładu Radiologii jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, tel. +48 52 32 56 616

Zakład Radiologii wykonuje badania przez całą dobę.

Zakres badań radiologicznych w pracowniach radiografii cyfrowej obejmuje badania klatki piersiowej, jamy brzusznej: przewodu pokarmowego, układu moczowego oraz badania układu kostno - stawowego. Zastosowanie radiografii cyfrowej - poprawia jakość badań oraz zmniejsza narażenie pacjenta na szkodliwy wpływ promieniowania X.

Zakres badań w pracowni usg obejmuje badania jamy brzusznej, klatki piersiowej, narządu rodnego przez powłoki brzuszne, szyi, piersi, tarczycy, węzłów chłonnych tętnic i żył. Wykonuje się również biopsje cienkoigłowe pod kontrolą usg.

Zakres badań w pracowni TK - nowoczesny, najnowszej generacji aparat spiralny TK wyposażony w szereg dodatkowych opcjii daje możliwość wykonania każdego typu badania KT w bardzo krótkim czasie, z niewielkim narażeniem pacjenta na szkodliwy wpływ promieniowania X. Na wyposażeniu pracowni znajduje się strzykawka automatyczna. Do badań stosuje się wyłącznie niejonowe środki kontrastowe o niskiej inwazyjności. Wyposażenie aparatu w dodatkowe opcje umożliwia przeprowadzenie badań angio - KT, uzyskiwanie badań dynamicznych, obrazów 3-D, bronchogramów wirtualnych, itp. W pracowni wykonywane są również biopsje cienkoigłowe pod kontrolą KT.

Zakład Radiologii posiada opracowany i wdrożony System Zarządzania Jakoscią, którego istotną część stanowi system ochrony radiologicznej. Systematycznie przeprowadzane specjalistyczne testy oraz przeglądy aparatury medycznej zapewniają bezpieczną diagnostykę w zastosowaniach promieniowania jonizującego.

Personel bierze udział w szkoleniach, sympozjach, zjazdach krajowych i zagranicznych, dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji.

W ramach działalności dydaktycznej prowadzone są zajęcia dla studentów V roku CM UMK, studentów zagranicznych z programu Erasmus oraz szkolenia indywidualne z zakresu diagnostyki obrazowej płuc dla lekarzy.Zgoda na badanie Tomografii Komputerowej

Skierowanie na badanie Tomografii Komputerowej

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012