Zakres świadczonych usług


ODDZIAŁ DIAGNOSTYCZNO-OBSERWACYJNY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

Zakres świadczonych procedur medycznych: Diagnostyka i terapia nienowotworowych chorób układu oddechowego z wyłączeniem chorób górnych dróg oddechowych (ICD-10: A15, A16, A19, I26-I28, J10-J22, J40-J70, J82-J99, D-86, R04-R09, R84, R91, T17). Kompleksowa diagnostyka schorzeń nowotworowych klatki piersiowej wraz z przygotowaniem pacjenta do leczenia onkologicznego (ICD-10: C33-C39, D38).
Uwaga:
Lekarzy pogotowia ratunkowego i lekarzy rodzinnych prosimy o kierowanie pacjentów w stanach nagłych z niezdiagnozowanymi dolegliwościami narządów klatki piersiowej- w pierwszej kolejności do szpitalnych oddziałów ratunkowych. W Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy nie funkcjonuje SOR ani placówka świątecznej i nocnej pomocy lekarskiej.

ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ I NOWOTWORÓW

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów jest jednym w Regionie Kujawsko-Pomorskim ośrodkiem, który ma możliwości kompleksowego leczenia i diagnostyki chorób śródmiąższowych, gruźlicy płuc, rozedmy pęcherzowej oraz urazów klatki piersiowej. Wykonujemy wszystkie typy planowych operacji z zakresu tchawicy, oskrzeli, płuc, przełyku, przepony, guzów śródpiersia i ściany klatki piersiowej. Przez 24 godz. na dobę oddział przyjmuje i zaopatruje nagłe stany zagrożenia życia (urazy klatki piersiowej, ciała obce, odmy jamy opłucnej).
Wykonujemy operacje przy użyciu najnowszego sprzętu (staplery, technika video, laser). W oddziale wykonuje się rocznie ok. 450 dużych operacji i ok. 500 mniejszych zabiegów diagnostycznych (drenaże, biopsje węzłów chłonnych, biopsje transtorakalne).ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC, GRUŹLICY I SARKOIDOZY

Oddział Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego, w szczególności:
 • zapalenia płuc i opłucnej,
 • sarkoidozy i innych chorób ziarniniakowych,
 • włóknienia śródmiąższowego płuc,
 • zapalenia naczyń,
 • zatorowości płucnej,
 • nowotworów układu oddechowego,
 • rzadkich chorób układu oddechowego.


ODDZIAŁ KLINICZNY CHORÓB PŁUC, NOWOTWORÓW I GRUŹLICY

Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego, w szczególności:
 • choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej,
 • niewydolność oddechowa,
 • pochp i inne obturacyjne choroby układu oddechowego,
 • zapalenie płuc,
 • zwłóknienie i pylica płuc,
 • dychawica oskrzelowa (astma oskrzelowa),
 • schorzenia opłucnej (wysiękowe zapalenie opłucnej, ropniaki opłucnej),
 • średnie zabiegi klatki piersiowej (zabiegi małoinwazyjne klatki piersiowej),
 • choroby ziarniakowe (sarkoidoza, choroby płuc alergiczne i z autoimmunizacji),
 • zator płucny (zatorowość płucna),
 • rozstrzenie oskrzeli,
 • odma opłucnowa,
 • gruźlica płuc,
 • choroby śródpiersia.


ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I LECZENIA RAKA PŁUC

Oddział Chorób Płuc i Leczenia Raka Płuc specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego, w szczególności:
 • chemioterapia nowotworów płuc,
 • leczenie chorób współistniejących z nowotworami płuc oraz leczenie powikłań chemioterapii:
  • gorączka neutropeniczna,
  • wtórna niedokrwistość, małopłytkowo,
  • niewydolność oddechowa,
  • POChP,
  • zapalenia płuc,
  • wysiękowe zapalenie opłucnej,
  • zatorowość płucna,
  • inne choroby układu oddechowego,
 • ustalenie stopnia zaawansowania i oceny postępów leczenia chorób nowotworowych układu oddechowego.


ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I NIEWYDOLNOŚCI ODDYCHANIA

Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania prowadzi diagnostykę i leczenie chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy oskrzelowej (głównie leczenie zaostrzeń i prowadzenie intensywnej rehabilitacji),
 • niewydolności oddychania (m.in. prowadzenie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przez nos za pomocą respiratorów lub BiPAP-u),
 • obturacyjnego bezdechu sennego.
Zajmuje się także:
 • kwalifikacją do domowego leczenia tlenem (DLT),
 • przydziałem koncentratora tlenu lub zestawu tlenu ciekłego i rozpoczęciem domowej tlenoterapii,
 • kwalifikacją do domowego leczenia respiratorem (DLR),
 • przydziałem respiratora i rozpoczęciem leczenia respiratorem.


ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii specjalizuje się w leczeniu wentylacją zastępczą metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi.
Profil Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii skierowany jest na leczenie chorych w stanie zagrożenia życia tj.:
 • z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu schorzeń płuc,
 • we wstrząsie,
 • z ciężkimi urazami klatki piersiowej i płuc, również po wypadkach komunikacyjnych,
 • po resuscytacji.


ODDZIAŁ LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu gruźlicy, w szczególności:
 • gruźlicy wielolekoopornej, mykobakteriozy - leczenie długoterminowe,
 • świeżo wykrytej gruźlicy płucnej i pozapłucnej wymagającej kontroli w I fazie leczenia oraz wymagającej przewlekłego leczenia nadzorowanego w warunkach szpitalnych.


ODDZIAŁ REHABILITACJI

Oddział Rehabilitacji specjalizuje się w rehabilitacji:
 • ogólnoustrojowej dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu w przebiegu urazów, schorzeń zwyrodnieniowych stawów, choroby tkanki łącznej, po zabiegach ortopedycznych i chirurgicznych, choroby Parkinsona.


ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej specjalizuje się w rehabilitacji:
 • neurologicznej:
  • wczesnej- bezpośrednio po udarach mózgu i rdzenia kręgowego, urazach czaszkowo-mózgowych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych,
  • przewlekłej- po wszelkich uszkodzeniach układu nerwowego niedowłady kończyn górnych i dolnych.


ODDZIAŁ REHABILITACJI ODDECHOWEJ

Oddział Rehabilitacji Oddechowej specjalizuje się w rehabilitacji:
 • oddechowej (jedyny w województwie kujawsko-pomorskim i województwach sąsiednich) dla pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, głównie z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i astmą oskrzelowa, pacjentów w stanach po zabiegu operacyjnym klatki piersiowej i płuc, pacjentów w stanach po zapaleniu płuc i ropniaku opłucnej.


WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Z PORADNIAMI SPECJALISTYCZNYMI

Wojewódzka Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc z Poradniami Specjalistycznymi (Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, Poradnia Torakochirurgiczna, Poradnia Alergologiczna):
 • świadczenia ambulatoryjne z zakresu gruźlicy i chorób płuc (Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc),
 • świadczenia ambulatoryjne z zakresu alergologii (Poradnia Alergologiczna),
 • świadczenia ambulatoryjne z zakresu chirurgii klatki piersiowej (Poradnia Torakochirurgiczna),
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc i Poradnia Torakochirurgiczna realizują również świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc- diagnostyka onkologiczna oraz świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowej- diagnostyka onkologiczna.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012