Radca Prawny


telefon: (52) 32 56 748
email:


Skład osobowy:

mec. Katarzyna Rybarczyk
mec. Michalina KubińskaZadania Radców Prawnych:
  • wydawanie opinii prawnych, opracowanie i opiniowanie projektów umów i projektów wewnętrznych aktów prawnych,
  • sporządzanie zawiadomień do organów ścigania o popełnieniu przestępstw ściganych z urzędu,
  • informowanie dyrektora Centrum, zastępców dyrektora Centrum, kierowników jednostek i komórek organizacyjnych oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska o obowiązujących przepisach prawnych dotyczących ich zakresu działania,
  • reprezentowanie Centrum przed sądami i urzędami oraz w postępowaniu egzekucyjnym.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012