Opieka duszpasterskaKaplica w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii, przy ulicy Seminaryjnej 1
Kaplica w Smukale, przy ulicy Meysnera 9Zgodnie z zapisami art. 36 i art 37. ustawy z dnia 6 - listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1318 z pn. zm.) pacjenci KPCP maj prawo do opieki duszpasterskiej i praktyk religijnych w kaplicach szpitalnych (ul. Seminaryjna, ul. Meysnera) oraz kontaktu z kapelanem szpitalnym w salach chorych.

Posug duszpastersk nad pacjentami Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii sprawuj:

- Ks. dr Bronisaw Kaczmarek; proboszcz parafii p.w. w. Trjcy w Bydgoszczy, Wikariusz Generalny Diecezji Bydgoskiej;

- Ks. Roman Grzegorz; proboszcz parafii p.w. Przemienienia Paskiego w Opawcu.

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012