>
<          
     

Pion Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa  Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

   mgr Bernadeta Hołysz

   Pielęgniarki oddziałowe i koordynujące
oraz pozostały personel medyczny średniego szczebla zarządzania.

Dział Centralnej Sterylizacji i DDD

Dział Żywienia
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012