http://tandem.e-kei.pl/szpital/      

Pion Z-cy Dyrektora ds. Administracji i Logistyki
Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki

mgr Małgorzata Pałka
Dział Techniczno - Eksploatacyjny

Dział Utrzymania Higieny i Centralnego Transportu Wewnętrznego

Kancelaria

Stanowisko ds. Aparatury i Sprzętu Medycznego

Stanowisko ds. Administracyjno - Organizacyjnych

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012