Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością
i Akredytacji


Danuta Grzelachowska-Pielich

tel. +48 52 32 56 604
email:

Zadania:
  • kompleksowe prowadzenie oraz koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001; współpraca z ośrodkiem certyfikującym, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości, organizacja i prowadzenie szkoleń, współpraca w w.w. zakresie z Dyrekcją i wszystkimi komórkami organizacyjnymi Centrum,
  • kompleksowe prowadzenie oraz koordynowanie działań związanych z akredytacją ; współpraca z ośrodkiem akredytującym, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości, organizacja i prowadzenie szkoleń, współpraca w w.w. zakresie z Dyrekcją i wszystkimi komórkami organizacyjnymi Centrum.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012