Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnychinż. Wiesław Hołysz

tel. +48 52 32 56 764
email:

Zadania:
 • zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych w Centrum zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, (Dz. U. nr 182 z 2010 r. poz. 1228), a w szczególności:
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych; kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego; nadzorowanie jego realizacji,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie aktualnego rejestru osób zatrudnionych w Centrum, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,
 • wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa lub decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobom sprawdzanym,
 • współdziałanie z właściwymi organami państwa oraz współpraca z Dyrekcją Centrum w zakresie realizacji zadań wynikających z w.w. ustawy.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012