>
<          
     

Oddział Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy
bydynek D, II piętro


NUMERY TELEFONÓW:

KOORDYNATOR +48 52 32 56 769
GABINET LEKARSKI +48 52 32 56 770
DYŻURKA PIELĘGNIAREK +48 52 32 56 767
SEKRETARIAT +48 52 32 56 766

e-mail: kpcp-os@szpital-pluc.bydgoszcz.plZESPÓŁ LEKARSKI:

dr n. med. Elżbieta Nowakowska
internista, specjalista chorób płuc
- koordynator oddziału

dr n. med. Robert Kurowski
internista, specjalista chorób płuc
- z-ca koordynatora oddziału

lek. Janina Zielińska-Damska
specjalista chorób płuc

lek. Anna Piechnik
internistaZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

mgr Małgorzata Nowak - pielęgniarka oddziałowa

Grażyna Pasieka
specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

- pielęgniarka koordynująca i nadzorujaca pracę innych pielęgniarekINFORMACJE O ODDZIALE:

Oddział liczy 27 łóżek w 2- i 3-osobowych salach. Na oddziale panuje miła i przyjazna atmosfera. Lekarze i pielęgniarki stale podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. W celu utrzymania wysokiej jakości opieki nad chorymi, oddział stale współpracuje z konsultantami z różnych dziedzin medycyny: kardiologiem, chirurgiem, onkologiem, radiologiem, patomorfologiemi neurologiem.

Osobom aktywnym zawodowo proponujemy szybką, kompleksową diagnostykę pulmonologiczną w ciągu 3-5 dni hospitalizacji, po uprzednim ustaleniu terminu. Lekarze zatrudnieni na oddziale, oprócz opieki stacjonarnej sprawują ambulatoryjną kontrolę nad wypisanymi chorymi w Poradni Chorób Płuc.
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:

W sferze szczególnego zainteresowania zespołu lekarskiego leży rozpoznawanie i leczenie sarkoidozy, chorób śródmiąższowych płuc i ziarniniaka Wegenera.

Bierzemy udział w procesie kształcenia podyplomowego dla lekarzy w zakresie chorób płuc.DODATKOWE INFORMACJE DLA PACJENTÓW:

Informacji o stanie chorych udziela koordynator Oddziału lub wyznaczony lekarz w dni powszednie, w godzinach 12.00-14.00. Nie udziela się informacji przez telefon. W dni wolne i świąteczne opiekę nad pacjentami sprawuje lekarz dyżurny.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012