>
<          
     

Oddział Chorób Płuc i Leczenia Raka Płuc
bydynek D, III piętro


NUMERY TELEFONÓW:

KOORDYNATOR +48 52 32 56 787
GABINET LEKARSKI +48 52 32 56 785
DYŻURKA PIELĘGNIAREK +48 52 32 56 786
SEKRETARIAT +48 52 32 56 784

e-mail: kpcp-or@kpcp.pl
ZESPÓŁ LEKARSKI:

dr n. med. Grażyna Jagiełło
specjalista chorób płuc i internista
- koordynator oddziału

lek. Adam Szczepanik
specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc

- z-ca koordynatora

lek. Agnieszka Nowakowska-Arendt
specjalista chorób wewnętrznych

lek. Hanna Gęsińska
specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc

lek. Edyta Ewertowska - Lademann
specjalista onkologii klinicznej

lek. Anna Szulgo-Paczkowska
specjalista onkologii klinicznej

lek. Anna Gulińska
specjalista chorób wewnętrznych
ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

mgr Grażyna Różycka - pielęgniarka oddziałowa
st. piel. Jolanta Markowska
- pielęgniarka koordynująca
i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
INFORMACJE O ODDZIALE:

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem chemioterapii nowotworów układu oddechowego (raka płuc i międzybłoniaka opłucnej). Doskonałą opiekę medyczną gwarantuje wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy i pielęgniarek.

Oddział dysponuje 28 łóżkami w wyremontowanych salach 2, 3 i 4 osobowych wyposażonych w telewizję kablową. Łazienki dla pacjentów dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na Oddziale znajduje się nowoczesny gabinet zabiegowy.
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:

Bierzemy udział w procesie kształcenia podyplomowego dla lekarzy w zakresie specjalizacji z chorób płuc oraz staży kierunkowych z chorób płuc w ramach innych specjalizacji.

Bierzemy udział w procesie kształcenia podyplomowego pielęgniarek w zakresie specjalizacji z pielegniarstwa zachowawczego.
DODATKOWE INFORMACJE DLA PACJENTÓW:


Przyjęcie do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Formalności związane z przyjęciem po raz pierwszy do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii Bydgoszczy na Oddział Chorób Płuc i Leczenia Raka Płuc odbywają się w Izbie Przyjęć (wejście główne A). Pacjent zgłaszający się na kolejne cykle chemioterapii zgłasza się bezpośrednio na oddział.

Ważne informacje Każdy pacjent zgłaszający się do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii powinien posiadać:
  • dowód osobisty,
  • wyniki dotychczasowych badań laboratoryjnych i obrazowych (także, jeśli to możliwe, płyty CD/DVD lub klisze rentgenowskie z badaniami obrazowymi),
  • karty informacyjne z poprzedniego leczenia szpitalnego, leczenia ambulatoryjnego i skierowanie do Centrum,


Ubranie i Przybory Toaletowe

Pacjenci powinni zgłosić się do przyjęcia z własną bielizną osobistą (piżama lub koszula nocna, szlafrok, ręcznik). W szczególnych przypadkach mogą otrzymać szpitalną bieliznę osobistą. Wszyscy chorzy powinni mieć własne ranne pantofle oraz przybory toaletowe (mydło, szczotkę i pastę do zębów, przybory do golenia, grzebień itp.).

Pamiętajmy, że każdy w trosce o własne zdrowie ma obowiązek dbać o higienę osobistą oraz o czystość i porządek najbliższego otoczenia (łóżko, szafka przyłóżkowa, sanitariaty).

Chorym, którzy są zmuszeni do dłuższego przebywania w łóżku, personel medyczny pomoże wykonać codzienne zabiegi higieniczne.

Apelujemy o zabranie ze sobą tylko niezbędnych rzeczy: Prosimy o pozostawienie w domu cennych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy itp.).

Pracę w oddziale nadzoruje koordynator. Każdym pacjentem opiekuje się lekarz prowadzący, który bezpośrednio czuwa nad jego leczeniem. W czasie obchodów lekarskich pacjenci mają zapewniony codzienny kontakt z lekarzami z oddziału. Lekarze i pielęgniarki zawsze chętnie wyjaśnią wątpliwości i odpowiedzą na pytania. Proszę nie wahać się zadawać im pytań.

Informacji o stanie zdrowia chorego i przebiegu leczenia udziela lekarz prowadzący lub koordynator w dni powszednie w godzinie od 12.00-14.00 Za pracę zespołu pielęgniarek odpowiedzialna jest pielęgniarka oddziałowa.

Pacjent powinien dokładnie poinformować lekarza o dotychczasowym przebiegu choroby i leczenia oraz stosować się do wszystkich wskazówek i zaleceń lekarza i pielęgniarek. Ważne jest aby pacjent dostarczył dokumentację medyczną związaną nie tylko z aktualną chorobą, ale także inną dokumentację medyczną z poprzednich badań czy hospitalizacji.

Przyjmowanie jakichkolwiek lekarstw (np. kontynuacja uprzednio zleconego leczenia internistycznego) nie może odbywać się bez wiedzy i zlecenia lekarza prowadzącego! Wyjście z oddziału należy każdorazowo zgłosić pielęgniarce dyżurnej.


Odwiedziny

Pacjentów można odwiedzać codziennie.

Prosimy pamiętać jednak o tym, że długie odwiedziny i liczne grono odwiedzających powodują zmęczenie pacjentów, a także mogą być kłopotliwe dla innych chorych przebywających w salach wieloosobowych. Z tego powodu prosimy rodziny pacjentów o takie organizowanie odwiedzin, aby nie więcej niż 2 osoby przebywały równocześnie u jednego chorego.

Przypominamy o zakazie siadania na łóżkach przez odwiedzających i palenia papierosów na terenie całego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii.


Kultura życia codziennego

Przebywając w szpitalu wraz z innymi chorymi musimy pamiętać, że wrażliwość ludzka jest tutaj wzmożona. Potrzeba życzliwości, pogodnego uśmiechu, dobrego słowa, jest większa niż poza szpitalem. Okazujmy troskę ciężej chorym, pomagajmy im w codziennych drobnych, a dla nich trudnych czynnościach, jak: podanie wody, poprawienie poduszki itp. Nie skąpmy im życzliwych słów, poprawiających samopoczucie. Unikanie głośnych rozmów, ciche zamykanie drzwi, słuchanie ściszonego radia jest również wyrazem troski o spokój chorych. Okazywanie życzliwości, zrozumienia i uprzejmości pomoże innym, a także nam samym łatwiej znosić chorobę i szybciej wrócić do zdrowia.

Przypominamy, że na terenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów!
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012