>
<          
     

Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania


Budynek C, I i II piętro

NUMERY TELEFONÓW:

KOORDYNATOR +48 52 32 56 771
GABINET LEKARSKI +48 52 32 56 772
DYŻURKA PIELĘGNIAREK +48 52 32 56 774
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA +48 52 32 56 773
POKÓJ SOCJALNY +48 52 32 56 774
SEKRETARIAT +48 52 32 56 773
PRACOWNIA ZABURZEŃ ODDYCHANIA W CZASIE SNU +48 52 32 56 608

e-mail: kpcp-on@szpital-pluc.bydgoszcz.plKordynator Oddziału,
dr . med. Małgorzata Czajkowska - Malinowska
specjalista chorób płuc i internista

z-ca Kordynatora Oddziału,
lek. Anna Ciesielska
specjalista chorób płucZESPÓŁ LEKARSKI:

lek. Paweł Jesionka
specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc

lek. Katarzyna Kruża
specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc

lek. Hanna Owczarzak
specjalista chorób płuc, internista

lek. Agnieszka Błażejewska - Adamska
specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc

lek. Sylwia Aniołowska
specjalista chorób wewnętrznych

lek. Katarzyna Ścianek
specjalista chorób wewnętrznych i chorób płucZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

Pielęgniarka Oddziałowa,
mgr Dorota Czajkowska
specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
st. piel. Bernadeta Dudek
specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

Pielęgniarka Koordynująca NWM,
mgr Halina Harasimczyk
specjalistka pielęgniarstwa rodzinnego

Pielęgniarka Koordynująca
Pracownia Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu

mgr Luiza Smorawska - Drelich
specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego26-łóżkowy oddział prowadzi diagnostykę i leczenie chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem:

 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy oskrzelowej (głównie leczenie zaostrzeń i prowadzenie intensywnej rehabilitacji)
 • niewydolności oddychania (m.in. prowadzenie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przez nos za pomocą respiratorów lub BiPAP-u )
 • obturacyjnego bezdechu sennego

Zajmuje się także:

 • kwalifikacją do domowego leczenia tlenem (DLT)
 • przydziałem koncentratora tlenu lub zestawu tlenu ciekłego i rozpoczęciem domowej tlenoterapii
 • kwalifikacją do domowego leczenia respiratorem (DLR)
 • przydziałem respiratora i rozpoczęciem leczenia respiratorem

Diagnostyka obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) prowadzona jest w nowoczesnej Pracowni Zaburzeń Oddychania w czasie Snu wyposażonej w najnowocześniejszą aparaturę:

 • Polisomnografię ALICE 4 na dwa stanowiska (monitorująca w czasie snu: eeg, eog, emg, saturację, przepływ powietrza, pozycję ciała, ruchy klatki piersiowej, ruchy brzucha, ruchy kończyn, odgłosy chrapania) oraz
 • Polymesam na dwa stanowiska do badań przesiewowych (monitorująca w czasie snu: saturację, przepływ powietrza, pozycję ciała, ruchy klatki piersiowej, ruchy brzucha, ruchy kończyn, odgłosy chrapania).

Badanie snu odbywa się podczas jednej nocy diagnostycznej, natomiast rozpoczęcie leczenie za pomocą wspomagania oddychania w czasie snu stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych za pomocą aparatu cPAP prowadzone jest w czasie 5-7 dniowego pobytu chorego w Oddziale. Pacjenci z podejrzeniem obturacyjnego bezdechu sennego przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu do Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Niewydolności Oddychania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. +48 52 325 67 38).


Do zadań Oddziału należy:
 1. zlecanie badań klinicznych u chorych przyjętych do Oddziału i ustalenie rozpoznania oraz podjęcie leczenia schorzeń w obrębie klatki piersiowej ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i terapii w zakresie niewydolności oddechowej,
 2. prowadzenie leczenia chorych zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i należytą starannością, stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych,
 3. prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób pełny, systematyczny i rzetelny,
 4. w stosunku do chorych na schorzenia przewlekłe nie wymagających dalszego leczenie szpitalnego, kierowanie ich pod opiekę lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i udzielanie wskazań co dalszego postępowania leczniczego.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012