>
<          
     

Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania


Budynek E, parter

NUMERY TELEFONÓW:

KOORDYNATOR +48 52 32 56 771
GABINET LEKARSKI +48 52 32 56 772
DYŻURKA PIELĘGNIAREK +48 52 32 56 774
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA +48 52 32 56 773
POKÓJ SOCJALNY +48 52 32 56 774
SEKRETARIAT +48 52 32 56 773
PRACOWNIA ZABURZEŃ ODDYCHANIA W CZASIE SNU +48 52 32 56 608

e-mail:Kordynator Oddziału,
dr . med. Małgorzata Czajkowska - Malinowska
specjalista chorób płuc i internista

z-ca Kordynatora Oddziału,
lek. Anna Ciesielska
specjalista chorób płucZESPÓŁ LEKARSKI:

lek. Paweł Jesionka
specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc

lek. Katarzyna Kruża
specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc

lek. Hanna Owczarzak
specjalista chorób płuc, internista

lek. Agnieszka Błażejewska - Adamska
specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc

lek. Sylwia Aniołowska
specjalista chorób wewnętrznych

lek. Katarzyna Ścianek
specjalista chorób wewnętrznych i chorób płucZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

Pielęgniarka Oddziałowa,
mgr Dorota Czajkowska
specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

Pielęgniarka Koordynująca,
st. piel. Bernadeta Dudek
specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

Pielęgniarka Koordynująca NWM,
mgr Halina Harasimczyk
specjalistka pielęgniarstwa rodzinnego

Pielęgniarka Koordynująca
Pracownia Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu

mgr Luiza Smorawska - Drelich
specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego26-łóżkowy oddział prowadzi diagnostykę i leczenie chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem:

 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy oskrzelowej (głównie leczenie zaostrzeń i prowadzenie intensywnej rehabilitacji)
 • niewydolności oddychania (m.in. prowadzenie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przez nos za pomocą respiratorów lub BiPAP-u )
 • obturacyjnego bezdechu sennego

Zajmuje się także:

 • kwalifikacją do domowego leczenia tlenem (DLT)
 • przydziałem koncentratora tlenu lub zestawu tlenu ciekłego i rozpoczęciem domowej tlenoterapii
 • kwalifikacją do domowego leczenia respiratorem (DLR)
 • przydziałem respiratora i rozpoczęciem leczenia respiratorem

Diagnostyka obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) prowadzona jest w nowoczesnej Pracowni Zaburzeń Oddychania w czasie Snu wyposażonej w najnowocześniejszą aparaturę:

 • Polisomnografię ALICE 4 na dwa stanowiska (monitorująca w czasie snu: eeg, eog, emg, saturację, przepływ powietrza, pozycję ciała, ruchy klatki piersiowej, ruchy brzucha, ruchy kończyn, odgłosy chrapania) oraz
 • Polymesam na dwa stanowiska do badań przesiewowych (monitorująca w czasie snu: saturację, przepływ powietrza, pozycję ciała, ruchy klatki piersiowej, ruchy brzucha, ruchy kończyn, odgłosy chrapania).

Badanie snu odbywa się podczas jednej nocy diagnostycznej, natomiast rozpoczęcie leczenie za pomocą wspomagania oddychania w czasie snu stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych za pomocą aparatu cPAP prowadzone jest w czasie 5-7 dniowego pobytu chorego w Oddziale. Pacjenci z podejrzeniem obturacyjnego bezdechu sennego przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu do Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Niewydolności Oddychania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. +48 52 325 67 38).


Do zadań Oddziału należy:
 1. zlecanie badań klinicznych u chorych przyjętych do Oddziału i ustalenie rozpoznania oraz podjęcie leczenia schorzeń w obrębie klatki piersiowej ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i terapii w zakresie niewydolności oddechowej,
 2. prowadzenie leczenia chorych zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i należytą starannością, stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych,
 3. prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób pełny, systematyczny i rzetelny,
 4. w stosunku do chorych na schorzenia przewlekłe nie wymagających dalszego leczenie szpitalnego, kierowanie ich pod opiekę lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i udzielanie wskazań co dalszego postępowania leczniczego.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012