>
<          
     

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
bydynek A, parter


NUMERY TELEFONÓW:

KOORDYNATOR +48 52 32 56 725
GABINET LEKARSKI +48 52 32 56 725
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA +48 52 32 56 726
DYŻURKA PIELĘGNIAREK +48 52 32 56 724

e-mail:ZESPÓŁ LEKARSKI:

dr n. med. Robert Goch            - koordynator oddziału
specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Tomasz Jopkiewicz
specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Roman Machiński
specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

dr n. med. Przemysław Paciorek
specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Mirosława Peplińska
specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Wiesława Szabłowska
specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

dr n. med. Joanna Wieczorek
specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapiiZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

mgr Mirosława Wiśniewska             - pielęgniarka oddziałowa
specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

lic. Dorota Borucka                         - z-ca pielęgniarki oddziałowej
specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
INFORMACJE O ODDZIALE:

Leczenie pacjentów prowadzone jest w sposób interdyscyplinarny wspólnie z zespołem oddziałów pulmonologicznych i torakochirurgii. Oddział zajmuje się leczeniem wentylacją zastępczą metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi oraz prowadzeniem chorych leczonych wentylacją w trybie domowym. Profil Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii skierowany jest na leczenie chorych w stanie zagrożenia życia tj.:

  • z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu schorzeń płuc,
  • we wstrząsie,
  • z ciężkimi urazami klatki piersiowej i płuc, również po wypadkach komunikacyjnych,
  • po resuscytacji.

Zespół Reanimacyjny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi stały dyżur interwencyjny dla pacjentów wszystkich Oddziałów Szpitala oraz Izby Przyjęć w razie wystąpienia sytuacji nagłego zagrożenia życia.

Personel Oddziału wykonuje znieczulenia do wszystkich zabiegów torakochirurgicznych oraz w Gabinecie Zabiegowym Ogólnym, Pracowni Endoskopowej i Pracowni Tomografii Komputerowej.

Stanowimy doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek, zapewniamy wysoki standard i bezpieczeństwo świadczeń zdrowotnych.DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:

  • Oddział prowadzi staże kierunkowe w zakresie torakoanestezjologii w ramach szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy,
  • Jesteśmy jednostką szkolącą mającą uprawnienia w zakresie prowadzenia stażu kierunkowego w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej dla diagnostów laboratoryjnych.

Nasz personel stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez studia uzupełniające, uczestnictwo w kursach i konferencjach naukowych.
DODATKOWE INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Ze względu na specyfikę Oddziału i obowiązujący reżim sanitarny wyznaczyliśmy godziny odwiedzin pacjentów. Odwiedzających zapraszamy w godzinach: 11.00 - 12.00
oraz 18.00 - 19.00.

Informacji dotyczących stanu chorych udziela koordynator oddziału lub lekarz dyżurny.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012