Odwiedziny


Odwiedziny chorych oddziau odbywaj si w czasie i w sposb okrelony przez koordynatora Oddziau.

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012