Stanowisko ds. Obrony Cywilnej

Kancelaria Materiałów Niejawnych


inż. Wiesław Hoł‚ysz

tel. +48 52 32 56 764
email: oc@kpcp.pl

Zadania:
  • opracowanie dokumentacji i prowadzenia szkoleń dla punktów alarmowania jako punktów Systemu Wczesnego Ostrzegania miasta Bydgoszczy; współpraca w tym zakresie z Centrum Zarządzania Kryzysowego K-P Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
  • prowadzenie szkoleń pracowników Centrum w zakresie zagrożeń w czasie pokoju dla pacjentów Centrum, pracowników i ludności cywilnej jakie mogą wystąpić w codziennym życiu i funkcjonowaniu, z uwzględnieniem położenia geograficznego Polski i Bydgoszczy,
  • prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych opracowywanych na potrzeby wyższych stanów gotowości bezpieczeństwa państwa,
  • opracowywanie dokumentacji szkoleniowej oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Centrum powołanych do formacji i zespołów obrony cywilnej na potrzeby wystąpienia sytuacji kryzysowych, zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów i pracowników przebywających w obiektach Centrum.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012