Konkursy ofert

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:
wykonywanie opisów badań
tomografii komputerowej
i rentgenodiagnostyki klasycznej
w systemie teleradiologicznymOstatnia aktualizacja: 2017-02-24KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie
badań genetycznych
w nowotworach złośliwych płucOstatnia aktualizacja: 2017-03-08KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w rodzaju
leczenie szpitalne
przez techników elektroradiologii
w Zakładzie Radiologii
Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2017-03-29KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2017-03-24KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
w ramach opieki długoterminowej
udzielane przez fizjoterapeutę
w ramach Domowego Leczenia RespiratoremOstatnia aktualizacja: 2017-03-24KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w zakresie rehabilitacji medycznej
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2017-03-24KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:
wykonywanie opisów badań
tomografii komputerowej
i rentgenodiagnostyki klasycznej
w systemie teleradiologicznymOstatnia aktualizacja: 2017-03-22KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
przez pielęgniarki
ambulatoryjnych swiadczeń zdrowotnych
w zakresie świadczeń
pielęgnacyjnych i opiekuńczych
w ramach opieki długoterminowej
w Kujawsko - Pomorskim
Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2017-03-28KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych swiadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
w Kujawsko - Pomorskim
Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2017-03-24
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012