Konkursy ofert z 2018 roku

Postępowanie nr 1/F/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze
w ramach opieki długoterminowej
udzielane przez fizjoterapeutę
w ramach Domowego Leczenia RespiratoremOstatnia aktualizacja: 2018-01-18


Postępowanie nr 1/P/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez pielęgniarki
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w Kujawsko -Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2018-03-29


Postępowanie nr 2/P/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez pielęgniarki
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w Kujawsko -Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-30


Postępowanie nr 3/P/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie pielęgniarstwa
w zakresie pielegniarstwa operacyjnego
na rzecz pacjentów
Kujawsko -Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-12-28Postępowanie nr 1/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-01-17Postępowanie nr 2/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych
szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób wewnętrznych
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-01-17Postępowanie nr 4/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji
Koordynatora Oddziału
Diagnostyczno - Obserwacyjnego
Gruźlicy i Chorób Płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-01-26Postępowanie nr 5/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji
Koordynatora Oddziału
Leczenia Gruźlicy i Chorób płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-01-26Postępowanie nr 6/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2018-01-29Postępowanie nr 7/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2018-01-31Postępowanie nr 8/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
świadczeń zdrowotnych przez lekarza
w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgii
Klatki Piersiowej i Nowotworów
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2018-01-31Postępowanie nr 9/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w dziedzinie chorób płuc
w zakresie pełnienia dyżurów medycznych
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-01-31Postępowanie nr 10/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
świadczeń zdrowotnych przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji
Koordynatora Oddziału
Diagnostyczno - Obserwacyjnego
Gruźlicy i Chorób Płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-01-31Postępowanie nr 11/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
świadczeń zdrowotnych przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji
Koordynatora Oddziału
Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-01-31Postępowanie nr 12/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w zakresie pełnienia dyżurów medycznych
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-03-06Postępowanie nr 13/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w dziedzinie chorób wewnętrznych
w zakresie pełnienia dyżurów medycznych
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2018-03-08Postępowanie nr 14/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy
w dziedzinie chorób wewnętrznych
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-04-30Postępowanie nr 15/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy
w dziedzinie anestezjologii
w zakresie pełnienia dyżurów medycznych
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-05-30


Postępowanie nr 16/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
lekarzy w dziedzinie kardiologii
oraz onkologii klinicznej

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-26Postępowanie nr 17/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2018-06-27Postępowanie nr 18/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w dziedzinie chorób płuc
w zakresie pełnienia dyżurów medycznych
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-07Postępowanie nr 19/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w dziedzinie chorób wewnętrznych
w zakresie pełnienia dyżurów medycznych
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-08-13Postępowanie nr 20/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji
Kierownika Izby Przyjęć
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-08-22Postępowanie nr 21/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
świadczeń zdrowotnych przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-08-23Postępowanie nr 22/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w dziedzinie chorób wewnętrznych
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-08-09Postępowanie nr 23/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-08-29Postępowanie nr 24/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
wraz z obowiązkiem zastępowania Koordynatora Oddziału Chorób Płuc, Gruźlicy
i Sarkoidozy
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-10-29Postępowanie nr 25/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w dziedzinie chirurgii ogólnej
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-20Postępowanie nr 26/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w dziedzinie neurologii
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-20Postępowanie nr 27/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w dziedzinie chorób płuc
w zakresie pełnienia dyżurów medycznych
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-12-21Postępowanie nr 28/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w dziedzinie chorób wewnętrznych
w zakresie pełnienia dyżurów medycznych
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-12-21Postępowanie nr 29/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
w zakresie pełnienia dyżurów medycznych
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-12-21Postępowanie nr 30/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji
kierownika Pracowni Endoskopowej
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-28Postępowanie nr 1/PS/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
świadczeń zdrowotnych
w zakresie psychologii i psychoonkologii
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2018-09-28
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012