Konkursy ofert z 2017 roku
Nr postępowania: 01/N.KSN/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie
badań genetycznych
w nowotworach złośliwych płucOstatnia aktualizacja: 2017-04-14Postępowanie nr 1/T/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
przez techników elektroradiologii stacjonarnych szpitalnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-31Postępowanie nr 1/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:
wykonywanie opisów badań
tomografii komputerowej
i rentgenodiagnostyki klasycznej
w systemie teleradiologicznymOstatnia aktualizacja: 2017-03-06Postępowanie nr 2/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2017-03-22Postępowanie nr 3/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie ambulatoryjnych
świadczeń zdrowotnych:
wykonywanie opisów badań tomografii komputerowej i rentgenodiagnostyki klasycznej w systemie teleradiologicznym
Ostatnia aktualizacja: 2017-04-03Postępowanie nr 4/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w zakresie rehabilitacji medycznej
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2017-03-22Postępowanie nr 5/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2017-03-22Postępowanie nr 6/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:
wykonywanie opisów badań
tomografii komputerowej
i rentgenodiagnostyki klasycznej
w systemie teleradiologicznymOstatnia aktualizacja: 2017-04-26Postępowanie nr 7/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:
wykonywanie opisów badań
tomografii komputerowej
i rentgenodiagnostyki klasycznej
w systemie teleradiologicznymOstatnia aktualizacja: 2017-06-12Postępowanie nr 8/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
szpitalnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie radiologii
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-26Postępowanie nr 9/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
szpitalnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie radiologii
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2017-06-26Postępowanie nr 10/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:
wykonywanie opisów badań
tomografii komputerowej
i rentgenodiagnostyki klasycznej
w systemie teleradiologicznym
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-30Postępowanie nr 11/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2017-09-26Postępowanie nr 12/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2017-10-25Postępowanie nr 13/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
szpitalnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie radiologii
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2017-12-14Postępowanie nr 14/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
wraz z obowiązkiem zastępowania Koordynatora Oddziału
Rehabilitacji Oddechowej
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2017-12-14Postępowanie nr 15/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie rehabilitacji medycznej
wraz z obowiązkiem zastępowania Koordynatora Oddziału rehabilitacji
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2017-12-14Postępowanie nr 1/F/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na świadczeniapelęgnacyjne i opiekuńcze
w ramach opieki długoterminowej
udzielane przez fizjoterapeutę
w ramach Domowego Leczenia RespiratoremOstatnia aktualizacja: 2017-03-22Postępowanie nr 2/F/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na świadczenia zdrowotne udzielane
przez fizjoterapeutę
w ramach programu rehabilitacji pneumonologicznej
w warunkach domowych dla chorych na POCHP
po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej
w szpitaluOstatnia aktualizacja: 2017-11-30Postępowanie nr 1/P/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez pielęgniarki ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych
i opiekuńczych w ramach
opieki długoterminowej
w Kujawsko - Pomorskim Centrum pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2017-04-24
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012