Konkursy ofert z 2016 roku

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2016-05-02KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych szpitalnych
świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-23Postępowanie nr 3/L/2016

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych szpitalnych
świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie patomorfologii
wraz z pełnieniem obowiązków
Kierownika Zakładu Patomorfologii
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2016-06-08Postępowanie nr 4/L/2016

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji
Koordynatora Oddziału
Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-24Postępowanie nr 5/L/2016

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji
Koordynatora Oddziału
Diagnostyczno - Obserwacyjnego
Gruźlicy i Chorób Płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-24Postępowanie nr 6/L/2016

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarza
w dziedzinie chirurgii
klatki piersiowej
wraz z pełnieniem funkcji
Koordynatora Oddziału Chirurgii
Klatki Piersiowej i Nowotworów
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2016-06-24Postępowanie nr 7/L/2016

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
w dziedzinach chorób płuc i alergologii
wraz z pełnieniem funkcji
Koordynatora Oddziału Klinicznego
Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-24Postępowanie nr 8/L/2016

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji
Koordynatora Oddziału
Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-24Postępowanie nr 9/L/2016

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych
w ramach konsultacji anestezjologicznych oraz w zespole długoterminowej opieki domowej
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2016-07-29Postępowanie nr 10/L/2016

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w ramach konsultacji anestezjologicznych oraz w zespole długoterminowej opieki domowej
przez lekarza w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii
wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2016-07-29Postępowanie nr 11/L/2016

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach konsultacji anestezjologicznych oraz w zespole długoterminowej opieki domowej
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2016-08-10
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012