Konkursy ofert z 2015 roku

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy następujących
specjalności medycznych:
rehabilitacja medyczna
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2015-02-02KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
UZUPEŁNIAJĄCY KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w rodzaju:
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
w ramach opieki długoterminowej
udzielane przez fizjoterapeutę
w ramach Domowego Leczenia RespiratoremOstatnia aktualizacja: 2015-02-02KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy następujących
specjalności medycznych:
anestezjologia i intensywna terapia
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2015-03-06KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarza w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii
wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2015-03-23KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy
w dziedzinie chorób płuc oraz anestezjologii
i intensywnej terapii
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2015-05-22KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy
w dziedzinie onkologii klinicznej i kardiologii
Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2015-06-23KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy
następującej specjalnosci medycznej:
anestezjologia i intensywna terapia
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2015-08-13KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy
następującej specjalnosci medycznej:
choroby wewnętrzne
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2015-09-11KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy następującej
specjalności medycznej
choroby wewnętrzne
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-11KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy następującej
specjalności medycznej
choroby wewnętrzne
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2015-11-27
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012