Służby ds. BHP i Ppoż.


mgr inż. Monika Zelazko
St. Specjalista ds. BHP, Inspektor ochrony ppoż.

tel./fax +48 52 32 56 793,
tel. komórkowy: +48 723 910 191


Samodzielne stanowisko, którego zadaniem jest prowadzenie całości spraw związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. Pracownik na tym stanowisku zwraca uwagę na edukację oraz doradztwo zarówno w zakresie bhp jak i ppoż. Zadania, jakie wykonuje st. specjalista ds. BHP to m.in.:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 • prowadzenie szkoleń,
 • sporz±dzanie okresowych analiz stanu BHP oraz raportów w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 • udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy,
 • prowadzenie szeregu rejestrów,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.
Zadania w zakresie ppoż.:
 • nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym,
 • przegl±dy okresowe obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • prowadzenie szkoleń,
 • udział w opracowywaniu wytycznych, instrukcji, zarz±dzeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • nadzór nad przebiegiem konserwacji i kontroli urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego,
 • nadzór nad rozmieszczeniem i utrzymaniem oznakowania ppoż.,
 • aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012