Dział Zamówień Publicznych


Kierownik Działu:
mgr Ksenia Sondej

tel./fax +48 52 32 56 609,
email: zampub@kpcp.pl Zadania działu:
  • Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzaniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012