Dział Finansowo - Księgowy


telefon: (52) 32 56 734
(52) 32 56 707
(52) 32 56 746

 email: finanse@kpcp.plGłówny Księgowy:

Ewa KabatekZadania Działu:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Centrum oraz rejestrów księgowych (bankowego, kasowego, sprzedaży, zakupów),
 • prowadzenie ewidencji magazynowej (wartościowej) towarów oraz środków trwałych,
 • dokonywanie rozrachunków z kantrahentami Centrum,
 • przeprowadzanie operacji na rachunku bankowym,
 • planowanie, finansowe i kompleksowa sprawozdawczość w tym zakresie,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Centrum,
 • przygotowywanie materiałów koniecznych do prowadzenia polityki finansowej Centrum,
 • prowadzenie rachunku kosztów rzeczywistych oraz opracowywanie cenników,
 • planowanie wydatków,
 • rozliczenia finansowe inwestycji,
 • prowadzenie kasy,
 • prowadzenie kasy fiskalnej,
 • prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych,
 • windykacja należności.Kancelaria Materiałów Niejawnych
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012