Dział Aparatury, Sprzętu Medycznego i ZaopatrzeniaKoordynator Działu: Weronika Harasimczyk

Do zadań Działu Aparatury, Sprzętu Medycznego i Zaopatrzenia należy:

  1. sprawowanie stałego nadzoru nad eksploatacją, serwisem oraz poprawnym funkcjonowaniem aparatury i sprzętu medycznego;

  2. organizacja zakupów aparatury i sprzętu medycznego we współpracy z Działem Zamówień Publicznych;

  3. nadzór nad realizacją umów dostaw aparatury i sprzętu medycznego;

  4. techniczny odbiór dostaw aparatury i sprzętu medycznego;

  5. montaż oraz uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego;

  6. organizowanie, zabezpieczenie i utrzymanie odpowiednich warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Centrum pod względem gospodarczym w zakresie zaopatrzenia;

  7. gospodarowanie środkami trwałymi.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012