Dyrekcja
Dyrektor szpitala

mgr Mariola Brodowska

dyrektor@szpital-pluc.bydgoszcz.pl


Z-ca dyrektora ds. lecznictwa

lek. Bogusław Jasik

dyr.med@szpital-pluc.bydgoszcz.pl


Z-ca dyrektora ds. Administracji i Logistyki

mgr Małgorzata Pałka

Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych

mgr Iwona Wesołowska

dyr.ekonom@szpital-pluc.bydgoszcz.pl


Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr Bernadeta Hołysz

np@szpital-pluc.bydgoszcz.pl

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012