>
<          
     

Dojazd do szpitala
Dojazd do szpitala na ulicy Seminaryjnej 1

autobusami:

nr 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 79, 35N -
do Placu Poznańskiego -
wejście do Centrum bramą główną od ulicy Seminaryjnej

lub nr 52, 53, 54, 55, 59, 79, 32 N - do ul. Szubińskiej - boczne wejście do Centrum
(bez konieczności pokonywania wzniesienia).

Dojazd do szpitala na ulicy Meysnera 9

autobusem:

nr 58, 34 N

autobusy oznakowane SANATORIUM dojeżdżają do bramy Szpitala w Smukalecopyright © KPCP Bydgoszcz 2012