Dział Centralnej Sterylizacji i DDD


Dział Centralnej Sterylizacji i DDD wyposażony w wysokiej jakości urządzenia do mycia, dezynfekcji i sterylizacji parowej i niskotemperaturowej tlenkiem etylenu, świadzy całokształt usług związanych z reprocesowaniem narzędzi i sprzętu medycznego oraz dezynfekcją pomieszczeń zgodnie z prawem i wiedzą naukową. Każdy etap dekontaminacji jest wykonywany przez wykwalifikowany personel, dokładnie opisany, udokumentowany i odpowiednio monitorowany. Wszystkie prowadzone działania są skuteczne, odtwarzalne i powtarzalne.


Telefon: +48 52 32 56 736


KIEROWNIK DZIAŁU

mgr Beata Ratke

tel. +48 52 32 56 747
e-mail: sterylizacja@szpital-pluc.bydgoszcz.pl


copyright © KPCP Bydgoszcz 2012