Blok Operacyjny


Pierwszą resekcję miąższu płuca w Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej Szpitala Płucnochorych w Bydgoszczy, przy ulicy Seminaryjnej, wykonano w 1956 roku. Ordynatorem Oddziału był wówczas lek. med. Bogdan Macheta.

Od tamtego czasu blok operacyjny przeszedł wiele remontów i modernizacji, w wyniku czego powstały dwie sale operacyjne z magazynem "czystym" i częścią socjalną. Sale operacyjne wyposażone są w klimatyzację, która spełnia wysokie wymogi stawiane dzisiaj nowoczesnym blokom operacyjnym

Wyposażenie bloku to nowoczesny sprzęt renomowanych firm. Wideotorakoskopy, mediastinoskopy firmy Storz, diatermia chirurgiczna Valleylab oraz argonowa firmy Erbe, laser diodowy, urządzenie do ogrzewania powierzchniowego pacjenta, lampa operacyjna z systemem multimedialnym, aparat do znieczulenia ogólnego firmy Drager, pozwalający w pełni kontrolować funkcje życiowe pacjenta oraz stężenie gazów anestetycznych w wydychanym powietrzu. Regularnie wykonuje się kontrolne badania bakteriologiczne bloku operacyjnego. Kwalifikacje personelu operującego, nowoczesny sprzęt, panująca przyjazna atmosfera i troskliwa opieka, zapewniają choremu maksymalne bezpieczeństwo.


Personel

Nass Katarzyna -pielęgniarka koordynująca
specjalistka pielęgniarstwa operacyjnego

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012