>
<          
     
 

Archiwum Zamówień Publicznych
powyżej 30000 EURO ( 2019 rok )

Nr postępowania: 01 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ
URZĄDZEŃ DO TLENOTERAPII
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-14Nr postępowania: 02 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGOOstatnia aktualizacja: 2019-02-12Nr postępowania: 03 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA NADZÓR AUTORSKI ORAZ ZAKUP
LICENCJI BEZTERMINOWYCH NA
KORZYSTANIE Z MODUŁÓW
OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO HIPOKRATESOstatnia aktualizacja: 2019-01-30Nr postępowania: 04 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW DO MYCIA
I DEZYNFEKCJI RĄK
WRAZ Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓW
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-12Nr postępowania: 05 Z WR 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

DOSTAWA JEDNEJ LAMPY RTG ORAZ PRZEWODÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO SOMATOM EMOTION 16 Typ DURA 422-MV WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM


Ostatnia aktualizacja: 2019-01-29Nr postępowania: 06 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
GAZÓW MEDYCZNYCH W BUTLACH
I ZBIORNIKACH WRAZ
Z ICH DZIERŻAWĄ
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-28Nr postępowania: 07 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
RESPIRATORÓW - APARATÓW
DO NIEINWAZYJNEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJOstatnia aktualizacja: 2019-03-21Nr postępowania: 08 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-20Nr postępowania: 09 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI


Ostatnia aktualizacja: 2019-03-28Nr postępowania: 10 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SZPITALNYCH MATERIAŁÓW PAPIEROWYCH


Ostatnia aktualizacja: 2019-03-28Nr postępowania: 11 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ŚRODKÓW KONTARSTOWYCH
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-26Nr postępowania: 12 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW
OBJĘTYCH PROGRAMEM LEKOWYM
ORAZ LEKU ALFAKALCYDOL
I WĘGLANU WAPNIA

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-26Nr postępowania: 13 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW
PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH,
PREPARATÓW DO ŻYWIENIA
I DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGOOstatnia aktualizacja: 2019-05-13Nr postępowania: 14 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
I KOSMETYKÓW
Ostatnia aktualizacja: 2019-06-04Nr postępowania: 15 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE
TRANSPORU SANITARNEGO

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-26Nr postępowania: 16 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU MEDYCZNEGO
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,
SZWÓW CHIRURGICZNYCH
ORAZ OPATRUNKU I ZESTAWU REDON

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-30Nr postępowania: 17 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PIECZYWA, WYROBÓW PIEKARSKICH
I CIASTKARSKICH ORAZ MIĘSA
I WĘDLIN WIEPRZOWYCH
Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12Nr postępowania: 19 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODZIEŻY OCHRONNEJ
ORAZ SZPITALNYCH WYROBÓW
PAPIEROWYCH I FIZELINOWYCH

Ostatnia aktualizacja: 2019-05-15Nr postępowania: 20 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW DO MYCIA
I DEZYNFEKCJI RĄK
WRAZ Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓW

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-26Nr postępowania: 23 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE
TRANSPORTU SANITARNEGO


Ostatnia aktualizacja: 2019-05-10Nr postępowania: 24 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI
W ZAKRESIE SUKCESYWNEGO ODBIORU, TRANSPORTU
I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH


Ostatnia aktualizacja: 2019-06-14Nr postępowania: 27 Z PN 19

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA
I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
CENTRUM PULMONOLOGII
Ostatnia aktualizacja: 2019-06-07

Powrót do początku strony

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012