Archiwum Zamówień Publicznych
powyżej 30000 EURO ( 2017 rok )

Nr postępowania: 01 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
AKCESORIÓW DO SPIROMETRÓWOstatnia aktualizacja: 2017-01-27Nr postępowania: 02 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH
I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DO GŁÓWNEGO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ABL 90 Flex Plus ORAZ DZIERŻAWĘ ZASTĘPCZEGO, KOMPATYBILNEGO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCHOstatnia aktualizacja: 2017-02-07Nr postępowania: 03 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MYJNI-DEZYNFEKTORÓW
DO KACZEK I BASENÓW


Ostatnia aktualizacja: 2017-01-31Nr postępowania: 04 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ
URZĄDZEŃ DO TLENOTERAPII
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-21Nr postępowania: 05 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MIĘSA I WĘDLIN DROBIOWYCH
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-22Nr postępowania: 06 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
LEKÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM LEKOWYM
- W RAMACH UMOWY RAMOWEJ

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-08Nr postępowania: 07 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
APARATÓW
DO NIEINWAZYJNEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-27Nr postępowania: 08 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
I KOSMETYKÓW


Ostatnia aktualizacja: 2017-04-21Nr postępowania: 09 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW ORAZ
DROBNEGO SPRZĘTU
DO ZASTOSOWANIA W APARACIE
AUTOSTAINER LINK 48
DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-02Nr postępowania: 10 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MEBLI MEDYCZNYCH
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-29Nr postępowania: 12 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW

Ostatnia aktualizacja: 2017-04-10Nr postępowania: 13 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU MEDYCZNEGO
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU


Ostatnia aktualizacja: 2017-04-07Nr postępowania: 14 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ
STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ
DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
WRAZ Z AKCESORIAMI DO JEJ OBSŁUGI
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-29Nr postępowania: 15 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
AKCESORIÓW DO URZĄDZEŃ
I APARATURY MEDYCZNEJ

Ostatnia aktualizacja: 2017-06-06Nr postępowania: 16 Z PN 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Ostatnia aktualizacja: 2017-04-25Nr postępowania: 20 Z WR 17

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

ZAMIESZCZA OGŁOSZENIE
O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

NA DOSTAWĘ
JEDNEJ LAMPY RTG
DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
SOMATON EMOTION 16 TYP DURA 422-MV
WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEMOstatnia aktualizacja: 2017-06-08

Powrót do początku strony

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012