Archiwum Zamówień Publicznych
powyżej 30000 EURO ( 2016 rok )

Nr postępowania: 01 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG PRALNICZYCHOstatnia aktualizacja: 2016-02-11Nr postępowania: 02 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO
I WIELORAZOWEGO UŻYTKUOstatnia aktualizacja: 2016-04-11Nr postępowania: 03 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MIĘSA DROBIOWEGOOstatnia aktualizacja: 2016-02-02Nr postępowania: 04 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ
URZĄDZEŃ DO TLENOTERAPIIOstatnia aktualizacja: 2016-02-05Nr postępowania: 05 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODCZYNNIKÓW
DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII
Ostatnia aktualizacja: 2016-02-25Nr postępowania: 06 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
APARATÓW DO NIEINWAZYJNEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ


Ostatnia aktualizacja: 2016-02-08Nr postępowania: 07 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI
W ZAKRESIE SUKCESYWNEGO ODBIORU, TRANSPORTU
I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH
Ostatnia aktualizacja: 2016-03-25Nr postępowania: 08 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU MEDYCZNEGO
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU


Ostatnia aktualizacja: 2016-03-29Nr postępowania: 09 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
LEKU AFATYNIB


Ostatnia aktualizacja: 2016-03-09Nr postępowania: 10 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
LEKÓW CYTOTOKSYCZNYCH
OBJĘTYCH PROGRAMEM LEKOWYM


Ostatnia aktualizacja: 2016-03-11Nr postępowania: 11 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW MYJĄCYCH
I DEZYNFEKCYJNYCH

Ostatnia aktualizacja: 2016-04-05Nr postępowania: 12 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Ostatnia aktualizacja: 2016-04-29Nr postępowania: 13 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SZPITALNYCH WYROBÓW
PAPIEROWYCH

Ostatnia aktualizacja: 2016-05-12


Nr postępowania: 14 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO POBIERANIA KRWI
ORAZ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DWUMODUŁOWEGO

Ostatnia aktualizacja: 2016-05-20Nr postępowania: 15 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODZIEŻY MEDYCZNEJ OCHRONNEJ

Ostatnia aktualizacja: 2016-05-11Nr postępowania: 16 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADZCENIE USŁUG
UBEZPIECZENIA MIENIA
I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2016-05-19Nr postępowania: 17 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę odczynników
dla Laboratorium Analitycznego,
materiałów kontrolnych, materiałów
i części zużywalnymi do analizatorów
oraz dzierżawę dwóch analizatorów
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-21Nr postępowania: 18 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-29Nr postępowania: 19 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU MEDYCZNEGO
JEDNORAZOWEGO UŻYTKUOstatnia aktualizacja: 2016-05-04Nr postępowania: 20 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW MYJĄCYCH
I DEZYNFEKCYJNYCH

Ostatnia aktualizacja: 2016-06-03Nr postępowania: 21 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE
TRANSPORTU SANITARNEGO
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-03Nr postępowania: 22 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

DOSTAWA ODCZYNIKÓW LABORATORYJNYCH - MIKROBIOLOGICZNYCH WRAZ ZE SPRZĘTEM NIEZBĘDNYM DO ICH ZASTOSOWANIA ORAZ DZIERŻAWĄ DODATKOWYCH APARATÓWOstatnia aktualizacja: 2016-06-16Nr postępowania: 23 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
AKCESORIÓW DO URZĄDZEŃ
I APARATURY MEDYCZNEJOstatnia aktualizacja: 2016-06-17Nr postępowania: 24 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ APARATURY
I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Ostatnia aktualizacja: 2016-05-19Nr postępowania: 25 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ APARATÓW
DO NIEINWAZYJNEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ


Ostatnia aktualizacja: 2016-05-19Nr postępowania: 26 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG W ZAKRESIE
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-25Nr postępowania: 27 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
LEKU CYTOTOKSYCZNEGO
VINORELBINUM


Ostatnia aktualizacja: 2016-06-15Nr postępowania: 28 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH - MIKROBIOLOGICZNYCH
WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO BARWIENIA


Ostatnia aktualizacja: 2016-08-30Nr postępowania: 29 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU
DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCIOstatnia aktualizacja: 2016-09-02Nr postępowania: 30 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKU
AFATYNIB
OBJĘTEGO PROGRAMEM LEKOWYM


Ostatnia aktualizacja: 2016-08-04Nr postępowania: 31 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKU
ETOPOSIDUM I VINORELBINUM
Ostatnia aktualizacja: 2016-09-21Nr postępowania: 32 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU
DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 2016-10-19Nr postępowania: 33 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ
DO UTRZYMANIA CZYSTOŚĆ
ORAZ WÓZKÓW TRANSPORTOWYCH

Ostatnia aktualizacja: 2016-11-03Nr postępowania: 34 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKU PEMETREKSED
OBJĘTEGO PROGRAMEM LEKOWYMOstatnia aktualizacja: 2016-10-03Nr postępowania: 35 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ APARATÓW
DO NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJOstatnia aktualizacja: 2016-10-05Nr postępowania: 36 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW:
ERLOTYNIB, GEFITYNIB I RYTUKSYMAB,
OBJĘTYCH PROGRAMEM LEKOWYM –
W RAMACH UMOWY RAMOWEJ

Ostatnia aktualizacja: 2016-10-28Nr postępowania: 37 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ AKCESORIÓW
DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 2016-10-28Nr postępowania: 38 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW, PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH,
PREPARATÓW DO ŻYWIENIA
I WYROBÓW MEDYCZNYCH


Ostatnia aktualizacja: 2017-02-21Nr postępowania: 39 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
APARATURY MEDYCZNEJ


Ostatnia aktualizacja: 2016-10-27Nr postępowania: 40 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-01Nr postępowania: 41 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ATYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH


Ostatnia aktualizacja: 2017-01-10Nr postępowania: 42 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ TORU WIZYJNEGO
DO TORAKOCHIRURGII WRAZ
Z WYPOSAŻENIEM
Ostatnia aktualizacja: 2016-11-09Nr postępowania: 43 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO
WRAZ Z DOSTAWĄ TESTÓW
DO OZNACZEŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH
MATERIAŁÓW KONTROLNYCH ORAZ
AKCESORIÓW I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH
DO ANALIZATORAOstatnia aktualizacja: 2016-12-20Nr postępowania: 44 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGOOstatnia aktualizacja: 2016-12-22Nr postępowania: 45 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKUOstatnia aktualizacja: 2017-02-17Nr postępowania: 46 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ VIDEOBRONCHOFIBEROSKOPÓW

Ostatnia aktualizacja: 2016-11-29Nr postępowania: 47 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW:
AFATYNIB I VINORELBINUM
W RAMACH UMOWY RAMOWEJOstatnia aktualizacja: 2016-12-08Nr postępowania: 48 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJOstatnia aktualizacja: 2016-12-09Nr postępowania: 49 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH I PAPIERU TOALETOWEGO
WRAZ Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓW

Ostatnia aktualizacja: 2017-01-10Nr postępowania: 50 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODZIEŻY OCHRONNEJ JAŁOWEJOstatnia aktualizacja: 2017-01-13Nr postępowania: 51 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
JAJ KURZYCH
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-17


Nr postępowania: 52 Z PN 16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG
UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
Ostatnia aktualizacja: 2016-01-05

Powrót do początku strony

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012