Archiwum Zamówień Publicznych
powyżej 30000 EURO ( 2015 rok )
Nr postępowania: 01 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DO BUFETU ZAKŁADOWEGO
Ostatnia aktualizacja: 2015-02-20Nr postępowania: 02 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO PACJENTÓW KARETKĄ TYPU S
Ostatnia aktualizacja: 2015-03-04Nr postępowania: 03 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ
URZĄDZEŃ DO TLENOTERAPII
Ostatnia aktualizacja: 2015-02-11Nr postępowania: 04 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ MIĘSA DROBIOWEGOOstatnia aktualizacja: 2015-02-19Nr postępowania: 05 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG PRALNICZYCHOstatnia aktualizacja: 2015-01-12Nr postępowania: 06 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
WYROBÓW MEDYCZNYCH
I ODZIEŻY OCHRONNEJ

Ostatnia aktualizacja: 2015-03-02Nr postępowania: 07 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
LEKÓW CYTOTOKSYCZNYCH
OBJĘTYCH PROGRAMEM LEKOWYM

Ostatnia aktualizacja: 2015-03-31Nr postępowania: 08 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ŚRODKÓW KONTRASTOWYCHOstatnia aktualizacja: 2015-02-25Nr postępowania: 09 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW MYJĄCYCH
I DEZYNFEKCYJNYCH
Ostatnia aktualizacja: 2015-03-27Nr postępowania: 10 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PIECZYWA, BUŁKI TARTEJ, DROŻDŻY
ORAZ WYROBÓW CIASTKARSKICH


Ostatnia aktualizacja: 2015-04-08Nr postępowania: 11 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MIĘSA WIEPRZOWEGO
I WĘDLIN WIEPRZOWO-WOŁOWYCHOstatnia aktualizacja: 2015-04-08Nr postępowania: 12 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO PACJENTÓW
KARETKĄ TYPU S


Ostatnia aktualizacja: 2015-04-22Nr postępowania: 13 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
STAPLERÓW LINIOWYCH OSKRZELOWYCH
I ŁADUNKÓWOstatnia aktualizacja: 2015-04-10Nr postępowania: 14 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DO BUFETU ZAKŁADOWEGO
Ostatnia aktualizacja: 2015-04-17Nr postępowania: 15 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW
DLA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH,
MATERIAŁÓW I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH
DO ANALIZATORÓW
ORAZ DZIERŻAWĘ DWÓCH ANALIZATORÓW
Ostatnia aktualizacja: 2015-05-22Nr postępowania: 16 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DO BUFETU ZAKŁADOWEGO

Ostatnia aktualizacja: 2015-05-08Nr postępowania: 17 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODZIEŻY MEDYCZNEJ OCHRONNEJ
I SZPITALNYCH WYROBÓW PAPIEROWYCH

Ostatnia aktualizacja: 2015-06-17Nr postępowania: 18 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ APARATÓW
DO NIEINWAZYJNEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJOstatnia aktualizacja: 2015-05-08Nr postępowania: 19 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG W ZAKRESIE
UTRZYMANIA CZYSTOŚCIOstatnia aktualizacja: 2015-05-21Nr postępowania: 20 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE
TRANSPORTU SANITARNEGO


Ostatnia aktualizacja: 2015-06-12Nr postępowania: 21 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
AKCESORIÓW DO URZĄDZEŃ
STOSOWANYCH W TERAPII
I DIAGNOSTYCE ODDECHOWEJ


Ostatnia aktualizacja: 2015-06-08Nr postępowania: 22 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG W ZAKRESIE
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-16Nr postępowania: 23 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH - MIKROBIOLOGICZNYCH
DZIERŻAWA DODATKOWYCH MODUŁÓW INKUBACYJNYCH DO APARATÓW
I DZIRŻAWA APARATU DWUMODUŁOWEGO


Ostatnia aktualizacja: 2015-07-30Nr postępowania: 24 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
FILTRÓW JEDNORAZOWYCH ANTYBAKTERYJNYCH
DO RESPIRATORA TRILOGY 100 i BIPAP A-40Ostatnia aktualizacja: 2015-07-09Nr postępowania: 25 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA WYKONANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY
I ROZBUDOWY BLOKU „C” SZPITALA
PRZY UL. SEMINARYJNEJ 1
I DOBUDOWY BUDYNKU „E”
Z WINDĄ OSOBOWĄ DO W/W OBIEKTU
ORAZ PODJAZDU DLA KARETEK


Ostatnia aktualizacja: 2015-09-25Nr postępowania: 26 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH
I ODZIEŻY MEDYCZNEJ OCHRONNEJ

Ostatnia aktualizacja: 2015-08-11Nr postępowania: 27 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę leków,
preparatów krwiopochodnych,
preparatów do żywienia,
kosmetyków i wyrobów medycznych


Ostatnia aktualizacja: 2015-11-30Nr postępowania: 28 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ APARATÓW DO NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJOstatnia aktualizacja: 2015-08-06Nr postępowania: 29 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKU
PEMETREKSED


Ostatnia aktualizacja: 2015-08-21Nr postępowania: 30 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
-MIKROBIOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ DODATKOWYCH MODUŁÓW INKUBACYJNYCH
DO APARATÓW:
BD BACTEC 9050 i BD BACTEC MGIT 960Ostatnia aktualizacja: 2015-08-25Nr postępowania: 31 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

NA DOSTAWĘ
LEKU AFATYNIB


Ostatnia aktualizacja: 2015-09-30Nr postępowania: 32 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DO BUFETU ZAKŁADOWEGO
Ostatnia aktualizacja: 2015-10-01Nr postępowania: 33 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
AKCESORIÓW DO BRONCHOSKOPÓW
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-07Nr postępowania: 34 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
STAPLERÓW LINIOWYCH OSKRZELOWYCH WRAZ Z ŁADUNKAMI,
PASKÓW DO GLUKOMETRÓW
I DROBNYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
Ostatnia aktualizacja: 2015-10-16Nr postępowania: 35 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
LEKU PEMETREKSED


Ostatnia aktualizacja: 2015-09-30Nr postępowania: 36 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
AKCESORIÓW DO URZĄDZEŃ
STOSOWANYCH W TERAPII
I DIAGNOSTYCE ODDECHOWEJ


Ostatnia aktualizacja: 2015-11-24Nr postępowania: 37 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,
SZWÓW CHIRURGICZNYCH
I ŚRODKÓW HEMOSTATYCZNYCHOstatnia aktualizacja: 2016-01-08Nr postępowania: 38 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH


Ostatnia aktualizacja: 2015-12-29Nr postępowania: 39 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH
W BUTLACH I ZBIORNIKACH
WRAZ Z ICH DZIERŻAWĄ

Ostatnia aktualizacja: 2015-11-27Nr postępowania: 40 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
LEKÓW, PREPARATÓW
KRWIOPOCHODNYCH
I WYROBÓW MEDYCZNYCH
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-03Nr postępowania: 41 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
OLEJU OPAŁOWEGO
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-02Nr postępowania: 42 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-03Nr postępowania: 43 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ
ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO
WRAZ Z DOSTAWĄ TESTÓW
DO OZNACZEŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH,
MATERIAŁÓW KONTROLNYCH
ORAZ AKCESORIÓW I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH
DO ANALIZATORAOstatnia aktualizacja: 2015-11-27Nr postępowania: 44 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ STAPLERÓW LINIOWYCH OSKRZELOWYCH WRAZ Z ŁADUNKAMI,
PASKÓW DO GLUKOMETRÓW
I KIELISZKÓW DO LEKÓWOstatnia aktualizacja: 2015-11-20Nr postępowania: 45 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ŚRODKÓW KONTRASTOWYCHOstatnia aktualizacja: 2015-12-18Nr postępowania: 46 Z PN 15

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE
UTRZYMANIA CZYSTOŚCIOstatnia aktualizacja: 2015-12-21


Powrót do początku strony

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012