Archiwum Zamówień Publicznych
powyżej 14000 EURO do 30000 Euro ( 2017 rok )

Procedura konkursowa nr: 01 Z PK 17

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na nadzór autorski
oraz udzielenie licencji czasowych
na korzystanie z modułów
Oprogramowania Aplikacyjnego
systemu HIPOKRATES

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Ostatnia aktualizacja: 2017-04-04
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012