http://tandem.e-kei.pl/szpital/      
 

Archiwum Zamówień Publicznych
powyżej 14000 EURO do 30000 Euro ( 2016 rok )





Procedura konkursowa nr: 01 Z PK 16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę

materiałów do sterylizacji

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.









Ostatnia aktualizacja: 2016-02-05



Procedura konkursowa nr: 02 Z PK 16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie

usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.








Ostatnia aktualizacja: 2016-07-13



Procedura konkursowa nr: 03 Z PK 16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie

usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.















Ostatnia aktualizacja: 2016-08-04



Procedura konkursowa nr: 04 Z PK 16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę

sprzętu medycznego jednorazowego i wielokrotnego użytku

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.









Ostatnia aktualizacja: 2016-08-12



Procedura konkursowa nr: 05 Z PK 16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie

usług telekomunikacyjnych w zakresie
telefonii komórkowej
wraz z dostawą telefonów komórkowych
i niezbędnych akcesoriów

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.










Ostatnia aktualizacja: 2016-08-23



Procedura konkursowa nr: 06 Z PK 16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie

na dostawę sprzętu medycznego
jednorazowego użytku

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.













Ostatnia aktualizacja: 2016-10-27



Procedura konkursowa nr: 07 Z PK 16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług transportowych

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.









Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17



Procedura konkursowa nr: 08 Z PK 16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę obłożeń chirurgicznych
i serwet operacyjnych

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.







Ostatnia aktualizacja: 2016-12-09



Procedura konkursowa nr: 09 Z PK 16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę gazów medycznych
w butlach i zbiornikach
wraz z ich dzierżawą

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.







Ostatnia aktualizacja: 2016-12-15



Procedura konkursowa nr: 10 Z PK 16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę worków jednorazowych

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.








Ostatnia aktualizacja: 2016-12-28



Procedura konkursowa nr: 11 Z PK 16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę materiałów do sterylizacji

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.









Ostatnia aktualizacja: 2017-01-23
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012