Archiwum Zamówień Publicznych
powyżej 14000 EURO do 30000 Euro ( 2015 rok )

Procedura konkursowa nr: 01 Z PK 15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę

rękawic jednorazowych diagnostycznych lateksowych i nitrylowych

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2015-04-30Procedura konkursowa nr: 02 Z PK 15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę

artykułów biurowych

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-29Procedura konkursowa nr: 03 Z PK 15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę

materiałów opatrunkowych

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2015-08-04Procedura konkursowa nr: 04 Z PK 15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę

leku Afatynib

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.


Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28Procedura konkursowa nr: 05 Z PK 15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę

niszczarek biurowych

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2015-09-21Procedura konkursowa nr: 06 Z PK 15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na usługi transportowe

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-11Procedura konkursowa nr: 07 Z PK 15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług ubezpieczeń komunikacyjnych

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2015-12-17Procedura konkursowa nr: 08 Z PK 15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę gazów medycznych w zbiornikach
wraz z ich dzierżawą

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2016-01-05Procedura konkursowa nr: 09 Z PK 15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na usługi transportowe

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-29
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012