Archiwum Zamówień publicznych
do 14 000 EURO ( 2015 rok )

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę artykułów biurowych

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
Ostatnia aktualizacja: 2016-02-04OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

na wykonanie usługi serwisowej konserwacji
i utrzymania w stałej gotowości eksploatacyjnej urządzeń kuchennych w Sekcji Żywienia KPCP
w budynku głównym w Bydgoszczy
przy ulicy Seminaryjnej 1 i Meysnera 9
w Bydgoszczy

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2016-01-14OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

na wykonanie usługi serwisowej konserwacji
i utrzymania w stałej gotowości eksploatacyjnej urządzeń wentylacji i klimatyzacji
wraz z dostawą i wymianą filtrów Szpitala
w budynku głównym w Bydgoszczy
przy ulicy Seminaryjnej 1 i Meysnera 9

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2015-01-14OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

na wykonanie usługi serwisowej konserwacji
i utrzymania w stałej gotowości eksploatacyjnej urządzeń automatycznej sygnalizacji pożarowej zamontowanej w budynku głównym Szpitala
przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy
i w obiektach przy ul. Meysnera 9
w Bydgoszczy

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2016-01-14OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

na wykonanie usługi serwisowej konserwacji
i utrzymania w stałej gotowości eksploatacyjnej urządzeń dźwigowych szpitala KPCP
w Bydgoszczy
przy ulicy Seminaryjnej 1 i Meysnera 9

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2016-01-14OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

na wykonanie usługi serwisowej konserwacji
i utrzymania w stałej gotowości eksploatacyjnej urządzeń chłodniczych (szafy i komory chłodnicze) w pomieszczeniach KPCP
w Bydgoszczy
przy ulicy Seminaryjnej 1 i Meysnera 9

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2016-01-14OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

na wykonanie usługi serwisowej konserwacji
i utrzymania w stałej gotowości eksploatacyjnej sygnalizacji p. pożarowej zamontowanej
w budynku głównym Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 1 i obiektach przy ul. Meysnera 9

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2015-01-20


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

na wykonanie usługi serwisowej konserwacji
i utrzymania w stałej gotowości technicznej urządzeń wentylacji i klimatyzacji Szpitala
przy ul. Seminaryjnej 1 i Meysnera 9
w Bydgoszczy

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2015-01-20


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

na wykonanie usługi serwisowej konserwacji
i utrzymania w stałej gotowości technicznej urządzeń dźwigowych Szpitala
przy ul. Seminaryjnej 1 i Meysnera 9
w Bydgoszczy

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.Ostatnia aktualizacja: 2015-01-20


KUJAWSKO- POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
NA DOSTAWY PAPIERU KSERO,
PAPIERU TERMICZNEGO ORAZ KOPERT


Ostatnia aktualizacja: 2015-02-20
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012