Apteka Szpitalna


Apteka czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 do 14.35

Kierownik Apteki tel./fax +48 52 32 56 713
Ekspedycja +48 52 32 56 704

e-mail:


Kierownik - mgr Ewa Dudzińska
z-ca Kierownika - mgr Magdalena LewandowskaZakres Pracy Apteki KPCP
  1. Przygotowanie przetargów na leki, opatrunki, szwy chirurgiczne i sprzęt jednorazowego użytku zawarte w Receptariuszu i Katalogu Rzeczowym (określenie ilości i wyceny szacunkowej)
  2. Bieżące zaopatrzenia Oddziałów w leki gotowe i recepturowe, opatrunki,szwy chirurgiczne, sprzęt jednorazowego użytku
  3. Przygotowywanie pojedynczych dawek leków cytostatycznych dla pacjentów Szpitala
  4. Kontrola apteczek oddziałowych
  5. Dbałość o prawidłową gospodarkę lekami, opatrunkami i sprzętem w Aptece i na Oddziałach Szpitalnych
  6. Prowadzenie wewnętrznej księgowości Apteki
  7. Praca zgodnie z normami ISO 9001, doskonalenie systemu


Receptariusz Szpitalny i Medyczny Katalog Rzeczowy

Wprowadzanie i skreślanie leków, materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku zawartych w Katalogu i Receptariuszu odbywa się na posiedzeniach roboczych Komitetu Terapeutycznego, które to decyzje są wiążące dla zaopatrzenia odbywającego się przez aptekę.

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012